O nas

Dr Michał Cichosz

Ogromna empatia, cierpliwość i ciągły rozwój to słowa, które najtrafniej opisują Michała.  Od niespełna 20 lat związany z fizjoterapią. Jak sam o sobie mówi, im więcej czyta tym więcej pytań ma bez odpowiedzi. Jednak my mamy wrażenie, że powoli sobie na nie odpowiada.

Jest absolwentem Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie, które ukończył z wyróżnieniem, wydziału fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz wydziału Prawa Medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pierwsze  pierwsze szlify w tym zawodzie między innymi od Adama Zborowskiego, czy śp. Mariana Skwary i prof. Janiny Sokołowskiej – Pituch.

W trakcie studiów rozpoczął swoją przygodę z terapią manualną kończąc szereg kursów w Katowicach ze szkoły Czeskiej pod patronatem PTLMM (Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Terapii Manualnej).  Ucząc się m.in od Zbigniewa Arkuszewskiego czy uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez samego Karela Lewita.

W 2016 roku na wydziale fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu doktoryzował się broniąc dysertację pt:”Ocena wpływu terapii manualnej na wybrane parametry bioelektryczne mięśni wchodzące w skład ryglowania siłowego stawów krzyżowo-biodrowych u pacjentów ze skręconą miednicą.” Następnie pod okiem recenzenta swojej pracy oraz byłego konsultanta krajowego prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego ukończył specjalizację z fizjoterapii.

Jest absolwentem licznych polskich i zagranicznych szkoleń między innymi: metody Ackermana, FED, PNF, EMG, PRTR, NDS, suchego igłowania, oraz wielu innych.

Od wielu lat związany ze szpitalem rehabilitacyjnym PJ-MED w Popielówku w którym czynnie pracuje na oddziale ogólnoustrojowym i neurologicznym oraz Bonifreterskim Centrum Zdrowia we Wrocławiu.

Oprócz działalności terapeutycznej od 2010 roku pracuje jako wykładowca. Jest autorem i współautorem licznych krajowych i zagranicznych publikacji naukowych w tym z listy filadelfijskiej i wystąpień konferencyjnych na których dzieli się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Od 2019 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oddziału dolnośląsko nadodrzańskiego.

mgr Paweł Czerwiński

Paweł – pasja i poświęcenie pacjentowi, to cechy, które sprawiają, że jest wysoce wykwalifikowanym, rzetelnym i kompetentnym specjalistą w swoim zawodzie.

Fizjoterapeuta – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Fizjoterapia. W swojej pracy za główny cel stawia sobie zdrowie pacjenta. Zawsze do końca walczy o uzyskanie przez podopiecznych możliwie największej sprawności i szybki powrót do codzienności. Bardzo ważny jest dla niego kontakt z pacjentem oraz dobra atmosfera pracy. Uważa, że ciągłe samodoskonalenie i poszukiwanie nowych rozwiązań to ważny element pracy, którą wykonuje. Pozytywna osoba, miłośnik sportu, maratończyk. W pracy i w życiu nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Od 2007 roku zawodowo związany ze Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, gdzie w ramach Zamiejscowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej odpowiada za organizację pracy fizjoterapeutów oraz funkcjonowanie Działu w zakresie kinezyterapii.

W obszarze fizjoterapii szczególnie związany z fizjoterapią neurologiczną. Najbliższe mu są problemy pacjentów z chorobami centralnego układu nerwowego – po udarach mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, po urazach rdzenia kręgowego z porażeniem dwu i czterokończynowym, ze stwardnieniem rozsianym, z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego oraz z dystrofiami mięśniowymi.

Był uczestnikiem wielu specjalistycznych szkoleń i kursów: Metoda McKenzie – kurs A i B, FDM – Model Zniekształcenia Powięzi, PNF (Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe) kurs podstawowy i rozwijający potwierdzony egzaminem i otrzymaniem tytułu Dyplomowanego Terapeuty PNF, Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu.

Od lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych pod czujnym okiem kierownika odbywanej od 2015 roku specjalizacji z fizjoterapii prof zw. dr hab n. med Zbigniewa Śliwińskiego.

 

 

mgr Ireneusz Dzierżek

Irek swoją przygodę z fizjoterapią rozpoczął blisko 20 lat temu w Zespole Szkół Medycznych im. Anny Rydlówny w Jeleniej Górze, ucząc się tego pięknego zawodu między innymi od dra Zygmunta Prochowicza, który był jego mentorem. Następnie kontynuował naukę z fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Jak zaczyna się z nim rozmowę o pracy od razu zaznacza, że jest przede wszystkim praktykiem. I tak też chyba jest! Interesują go przede wszystkim wyniki i rezultaty swojej pracy, a nie odpowiedzi na pytania, jak to się stało!

Od samego początku jest aktywny zawodowo, a od 2006 roku stale związany ze Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym przy ul. Kammieńskiego we Wrocławiu, gdzie przechodząc przez wszystkie szczeble hierarchii zawodowej od 2012 r. pełni funkcję Kierownika Zamiejscowego Działu Rehabilitacji Leczniczej. Dając tym samym sygnał młodemu pokoleniu, że poprzez ciężką pracę, samokształcenie i nabieranie doświadczeń można osiągnąć sukces zawodowy. Ośrodek którym kieruje specjalizuje się m. in. w rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz leczeniu skolioz i wad postawy u dzieci. Jego poprzednikiem na tym oddziale był między innymi prof. Skolimowski który we współpracy z prof. Rosławskim wsławili się wieloma sukcesami naukowymi tworząc podwaliny dla naszych dzisiejszych poczynań zawodowych.

W trakcie swojej kariery ukończył liczne kursy i szkolenia, których nie sposób wszystkich wymienić. Warto przytoczyć jednak kilka z nich: kurs terapii manualnej OMT Kaltenborn-Evjeth Concept zakończony międzynarodowym egzaminem pod przewodnictwem Josefa Hesslingera, kurs Fascial Distortion Model (FDM) również zakończony międzynarodowym egzaminem, któremu przewodniczył ówczesny Prezydent EFDMA Stefan Anker, szkolenie z leczenia skolioz SKOLAS czy też metody FED ze zdanym egzaminem u prof. Santosa Sastre Fernandeza. Ukończył również liczne kursy i szkolenia w ramach specjalizacji z fizjoterapii, którą niedługo kończy.

Od pięciu lat prowadzi zajęcia kliniczne ze studentami Wrocławskich Uczelni: AWF we Wrocławiu, Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii prof. Czamary na której również pracuje jako wykładowca.

Dr n med. Bartosz Kochański

Bartek jest niezwykle ciepłą i szanowaną osobą zarówno przez swoich pacjentów jak i studentów, która z pasją podchodzi do swojej pracy i inspiruje innych. Cechuje go niesamowity spokój i dar przekazywania wiedzy innym a nieustanna chęć rozwoju czyni go ciągle lepszym.

Jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na którym to na wydziale lekarskim obronił pracę doktorską pod kierunkiem prof. Wojciecha Hagnera pt. „Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w diagnostyce i terapii pacjentów z niespecyficznym bólem kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym”.

Jego zainteresowania terapeutyczne obejmują diagnostykę, terapię i prewencję dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz urazów i schorzeń narządu ruchu jak również rehabilitację neurologiczną.

Jest absolwentem licznych polskich i zagranicznych szkoleń między innymi: Metoda McKenzie – certyfikat z akredytacją MCTA, FDM, Kinesiology Taping KT1. KT2, Igłoterapia Pinopresura, Terapia Wisceralna FMS – Functional Movement, Terapia manualna wg Mulligana oraz wielu innych. W pracy praktycznej jednak nie popada w schematy i dogmaty dyktowane metodami, stara się natomiast znaleźć źródło problemu bazując na swojej ogromnej praktycznej i teoretycznej wiedzy.

Oprócz działalności terapeutycznej od 2013 roku pracuje jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia dydaktyczne na kierunku fizjoterapia. Jest autorem i współautorem licznych krajowych i zagranicznych publikacji naukowych  w tym publikowanych na liście Filadelfijskiej. Jest współautorem podręcznika dla studentów medycyny pt. „Neurologia kliniczna w praktyce: homeostaza mózgu.”. Od lat dzieli się swoimi obserwacjami i spostrzeżeniami na  krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

mgr Artur Polczyk

Sam o sobie mówi, że jest terapeutą dziecięcym. Jednak dla nas jest przede wszystkim pasjonatem w każdym calu, który inspiruje innych swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem.

Poświęcił się pracy z niemowlętami z deficytami psychoruchowymi
i zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej.
Od lat współpracuje z cenionymi ośrodkami na dolnym śląsku zajmującymi się szeroko pojętą rehabilitacją dziecięcą, między innymi z „Fundacją Promyk Słońca”. W swojej pracy wykorzystuje różne metody pracy, począwszy przez metodę PNF, integracji odruchów  dr Sally Goddard, metodę Prechtla czy też kizezjologię rozwojową wg Vojty. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac
i wystąpień naukowych związanych z rehabilitacją dziecięcą, Poruszał w nich tematy związane miedzy innymi z ryzykiem wystąpienia zaburzeń integracji sensomotorycznej, jak również możliwości prognozowania rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie z grupy ryzyka okołoporodowego.

Swoją wiedzą i stale wzbogacanym doświadczeniem dzieli się z nowymi pokoleniami fizjoterapeutów wykładając
w Zakładzie Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, jak również pracując jako asystent podczas kursów z metody Vojty. Prywatnie pasjonat wspinaczki skałkowej oraz podróży w trakcie których jak sam mówi ładuje baterie.

Artur odpowiedzialny jest  za prowadzenie działu i forum pediatrycznego. W razie pytań i trudności dzielić sie będzie z Państwem swoim doświadczeniem.

Więcej informacji www.rehabilitacjamalucha.pl