Statystyka

Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz statystycznych w dziedzinie nauk medycznych i w fizjoterapii. Naszą ofertę kierujemy do studentów, doktorantów jak również do pracowników naukowych. W ramach naszej usługi oferujemy pełne wsparcie przy tworzeniu projektów, przygotowaniu danych, jak również ich analizie i interpretacji. Zakres naszych działań uzależniony jest od Państwa potrzeb. Wykonujemy wszystkie analizy statystyczne dotyczące danych ilościowych i jakościowych począwszy od najprostszych po najbardziej skomplikowane.

,

Cennik usług

Każda analiza statystyczna wymaga pewnego nakładu czasu na który składa się zawiłość analizowanego problemu jak również rodzaj informacji jakie mamy dla Państwa przygotować (np. same wyniki z wykresami i tabelami, bądź pełna analiza – wersja kopiuj wklej). Wycena w związku z tym dokonywana jest po rozmowie telefonicznej z Państwem.

Jeżeli analiza dotyczy pracy magisterskiej lub doktorskiej, dodatkowo podczas rozmowy prosimy o podesłanie na adres mailowy statystyka@klinicysta.pl celu pracy i pytań badawczych lub postawionej hipotezy, oraz pliku danych w formacie excel. Po ich analizie kontaktujemy się z Państwem w przeciągu maksymalnie jednego dnia celem omówienia szczegółów.