bank pytań 2

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1058

  1. Co to jest aktynoterapia?
  – leczenie przy pomocy światła.

  2. Najczęstsze przyczyny udaru kardiogennego:
  a) śluzak,
  b) migotanie przedsionków,
  c) sztuczna zastawka,
  d) przetrwały otwór owalny,
  e) zakrzepica żył głębokich kończyn.

  3. Raka skóry najczęściej wywołuje:
  a) promieniowanie UV-C,
  b) UV-B,
  c) UV-A równie często jak UV-B.

  4. Masaż pneumatyczny nie jest przeciwwskazany w:
  a) ropnych chorobach skóry,
  b) nowotworze skóry,
  c) obrzęku limfatycznym.

  5. Powikłania udaru mózgu – co nie jest:
  a) depresja,
  b) odleżyny,
  c) zwichnięcie barku,
  d) przeprost kolana,
  e) infekcje dróg moczowych.

  6. Co to jest:
  BURST TENS – niska częstotliwość (2-4 Hz) podawana salwami z dłuższą przerwą;
  konwecjonalny TENS – (transcutaneous electrical nerve stimulation) prąd impulsowy (wysokiej
  Hz) o 10-200 Hz i natężeniu 25-30 mA, przeciwbólowy;
  akupunktura TENSEM – 0,5-8 Hz, pobudzenie włókien współczulnych zazwojowych –› wzrost
  przepływu krwi;

  7. Prądy stochastyczne:
  – ze zmienną częstotliwością,
  – z przypadkowo zmieniającymi się przerwami między kolejnymi impulsami ( 0,5 ms, 1 ms, 2
  ms),
  – ze zmieniającym się czasem trwania bodźca.

  8. Co w ramach rekreacji może wykonywać pacjent z chorobą Parkinsona?
  a) pływanie, b) tenis stołowy, c) bilard, d) kręgle, e) łucznictwo.

  9. Co nie jest najważniejsze w rehabilitacji chorego na Parkinsona:
  a) ćw. równoważne i koordynacyjne,
  b) ćw. lokomocji,
  c) ćw. wstawania z krzesła,
  d) ćw. siłowe.

  10. W programie rehabilitacja chorego na Parkinsona przeciwwskazana jest:
  a) w oddz. rehab., b) tylko w ambulatorium, c) sanatoryjnie, d) tylko w domu,
  e) ambulatoryjnie lub stacjonarnie w zależności od stanu chorego.

  11. Prądy Kotsa:

  a) prąd stały impulsowy, b) częstotliwość nośna modulowana, c) do elektrostymulacji,
  d)..

  12. Przepisy BHP w warunkach pracy z polem elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości:
  a) kontrola natężenia pola raz na 3 lata, (1 ROK)
  b) kontrola natężenia pola raz na 5 lat,
  c) natężenie pola kontroluje Polski Komitet Radia ( albo jakoś tak),
  d) natężenie pola kontroluje dział techniczny,
  e) pracownicy są badani 1x w roku,
  f) pracownicy są badani 1x na 2 lata.
  KOMBINACJA

  13. Natężenie pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości mierzona w ramach BHP jest w zakresie ( podane różne przedziały wartości).

  14. LETOR co to jest.

  15. Kilka pytań dotyczących metody Kenny, czy stosuje
  a) wibracje b) masaż c) ćw. izometryczne d) ćw. w wodzie e) zaopatrzenie ortop.
  b) czy stworzyła skalę oceny funkcjonalnej (0-24 pkt.), f) kocowanie, g) parafinowanie

  16. Parapodium dynamiczne – dla kogo – od Th9.

  17. Proteza typu kanadyjskiego:
  a) proteza modułowa po wyłuszczeniu w st. biodrowym b) proteza skorupowa po wyłuszczeniu w stawie biodrowym c)… d)….

  18. Po porażeniu m. trójgłowego łydki – jaka stopa, jaki but
  a) zaburza fazę podparcia b) nie zaburza fazy podparcia c) zaburza fazę przenoszenia d) nie ma wpływu na fazę przenoszenia

  19. Stopa opadająca – jaki but
  a) wydłużone zakładki b) usztywniony język c) sztywnik w szwie tylnym d) e)…

  20. W zespole uszkodzenia korzenia C8 nie występuje
  a) brak odruchu m. trójgłowego b) mm. krótkie ręki są wskaźnikowe c) zaniki kłębika d) brak odruchu z bicepsa e) różnicować z uszkodzeniem n. łokciowego.

  21. Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej nie występują
  a) miastenia, b) tężec, c) zesp. Lamberta-Eatona, d) zatrucie jadem kiełbasianym, e)uszkodzenie miogenne.

  22. W badaniach nad plastycznością mózgu prawdziwe jest:
  a) badania Santiago Ramon y Cajala i Camilla Golgiego ( Nobel 1906 r.),
  b) praca Karola Kleista pt.”Plan budowy i czynności mózgu” (1922-1923),
  c) somatosensoryczne potencjały wywołane,
  d) ruchowe potencjały wywołane,
  e) wszystkie prawdziwe.
  KOMBINACJE

  23. Jak ocenić przewodnictwo od motoneuronów kory 4 pole Brodmanna do motoneuronów zgrubienia szyjnego odcinka rdzenia
  a) odruch bródkowy b ) EMG mm. karku c) ruchowe potencjały wywołane d) somatosensoryczne potencjały wywołane e) czas reakcji prostej.

  24. W uszkodzeniu komórek ruchowych rogów przednich prawdziwe są z wyjątkiem:
  a) potencjały gigantyczne b) zmniejszenie ilości czynnych jednostek ruchowych c) fibrylacje d) fascykulacje e) wydłużenie przewodnictwa w n. ruchowych.

  25. W dystrofii mięśniowej dla potencjału jednostki ruchowej prawdziwe jest:
  a) skrócenie czasu trwania, zmniejszenie amplitudy
  b) skrócenie czasu trwania, zwiększenie amplitudy
  c) wydłużenie czasu twania, zmniejszenie amplitudy
  d)wydłużenie czasu trwania, zwiększenie amplitudy
  e)…

  26. Równowaga ciała i lokomocja są zależne ( czy jakoś tak)
  a) automatyczne reakcje postawne, b) automatyczny rdzeniowy generator wzorca kroczenia, c) antycypacja przystosowania postawnego, d)… e)…

  27. Za regulację napięcia mięśniowego w części motorycznej ukł. nerwowego odpowiedzialne są
  a) motoneurony alfa b) motoneurony gamma c) kora móżdżku d) jądra podstawne e) wszystkie

  28. We wczesnym okresie rehabilitacji udaru najważniejsze są:
  a) zapobieganie skutkom unieruchomienia b) pobudzanie plastyczności mózgu c) przeciwdziałanie zaburzeniom ortostatycznym d) zaopatrzenie ortop. i nauka posługiwania się nim e) wczesna diagnostyka zaburzenia połykania,
  KOMBINACJE

  29. Pończochy silikonowe są dla:
  a) amput. urazowej b) kikuta wrażliwego i cukrzycy c) … d) ….

  30. Aparat odciążający powinien mieć:
  a) podparcie pod guz kulszowy b) przegub kolanowy z zamkiem szwajcarskim c) strzemię d) szyny nie ze stali tylko z wł. węglowych e) … KOMBINACJE

  31. Mech. Puttiego w protezie uda.

  32. Kikuty oporowe
  a) Syme b) Pirogowa c) Callandera d) po wyłuszczeniu w stawie kolanowym e)… KOMBINACJE

  33. Kąpiel radoczynna – radon przedostaje się do organizmu:
  a) gł. przez skórę b) gł. przez dr oddechowe c) przez skórę i dr. oddechowe d) … e) ….

  34. Kąpiel kwasowęglowa
  a) ma niższą temp. niż standardowe kąpiele b) ma wyższą temp. niż standardowa kąpiel c) trwa 20-30 min d) trwa 12 min e) ma działanie hydrostatyczne f) nie ma działania hydrostatycznego KOMBINACJE

  35. Natrysk szkocki
  a) trwa 3 min b) trwa 15 min c) woda ciepła 15 sek d) woda ciepła 50 sek. e) temp. wody zimnej 8-15 st. C KOMBINACJE

  36. Dużo pytań w stylu – w jednej kolumnie coś i w drugiej coś
  1) prom UV – do 30 mm A a) w zakresie widzialnym i niewidzialnym
  2) laser b) należy do światłolecznictwa
  3)prom podczerwone c)przenika na kilka cm w głąb skóry

  Prawdziwe są A 1a B 1b C 3c D..

  37. Konwencjonalny TENS
  a) na pkt. motoryczne
  2) akupunktura TENS b) na pkt. spustowe
  3) BURST TENS c) na pkt. max. bólu d) …
  Prawdziwe A 1a B 2b C ……

  38. Met. Obrda
  a) w poraż. n. VII
  2) met. Castillo b) stymul. prioprioceptywna
  3) met. ustno-twarzowa, c) poprawa funkcji mm. twarzy d)….
  Prawdziwe A 1a B 2b itp. …

  39. Met. SMS (Jandy i Wavrowej)
  a) facylitacje
  2) met. Kabata b)priopriocept. torowanie
  3) met.Bobath c) reedukacja nerwowo-mięśniowa
  d) u dzieci e)
  Prawdziwe A 1c ,B 3d ,C ….
  40.2 szczegółowe pyt. o met. Dobosiewicz

  41. Zasady ćw. czynno-biernych.

  42. Do czego odnoszą sie prawa Anochina (każdy org. ma zdolność kompensacji, rozwija się od obwodu)
  a) adaptacja b) kompensacja c)…..

  43. Trening interwałowy
  a) dla osób o średniej i małej wydolności b) średnia i mała siła mięśniowa c) niewydolność oddechowa d)…

  44. Trening wydechowy:
  a) dla chorób z obturacyjną ch. płuc b) w niewyd. krążenia c)… d) wszystkie e) żadne

  45. Quebec Task Force
  a) kalifornijska klasyfikacja oceny mpd b) francuskojęzyczna skala do oceny skolioz c) do klasyfikacji uszkodzeń rdzenia d) do klasyfikacji bólów kręgosłupa e)….

  46. Quebec nie bierze pod uwagę
  a) oceny radiolog. b) oceny EMG c) przebytej operacji d)…….

  47. Constrain-Inductive Movement Treatment (CMT)
  a) met. behavioralna b) wymuszanie ruchu c) terapia zajęciowa d) ruch wymuszony e) …. KOMBINACJE

  48. „Zespół powstrząśnieniowy”
  a) po lekkim urazie czaszkowo-mózgowym b) po średniociężkim urazie czaszkowo-mózgowym c) zaburzenia koncentracji d) zaburzenia pamięci i uczenia się e)… KOMBINACJE

  49. Zaburzenia werbalne w dysfunkcji prawej półkuli mózgu
  a) monotonny głos b) trudności z formułowaniem i rozumieniem tekstów c) nie zrozumienie idei (sensu) wypowiedzi d)…. e)… KOMBINACJE

  50. Pytanie sformułowane w dwóch kolumnach:
  1) udar mózgu a) spadek aktywności społecznej
  2 ) stan po guzie mózgu b) spadek lub wzrost libido
  3) st. po urazie czaszk.-mózg. c) zachowania nieadekwatne do
  sytuacji
  d) drażliwość
  Prawdziwe A 1a B 3c itp.

  51. Sposoby oceny postawy
  a) harwardzka b) DBC c) fotokinetyczna d) sferometryczna e)…KOMBINACJE

  52. Cechy stabilnej osteosyntezy – prawdziwe są
  a) przesunięcie odłamów na szerokość korówki b) 30 st. zagięcie odłamów c) obciążenie przenoszone przez kość a nie przez zespolenie d) umożliwia obciążenie i ćwiczenia e) stabilizuje kość do czasu uzyskania zrostu KOMBINACJE

  53. Najczęstsze złamania u dzieci
  a) nadkłykciowe k. ramiennej b) obojczyka c) kompresyjne kręgosłupa d) typu „zielonej gałązki” e) ze złuszczeniem nasad f) dwu- i trójkostkowe KOMBINACJE

  54. Kiedy zastosujemy protezę A-M:
  a) w zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych biodra u osób starszych
  b) po złamaniu szyjki k. udowej u osób starszych c)…. d) … e)….

  55. Najczęstszym typem coxartrozy u osób jest
  a) coxartroza protruzyjna b) coxartroza dysplastyczna c) cox. hiperosteotyczna d)… e) postacie mieszane

  56. Utrudnienie zrostu związane z gorszym ukrwieniem dotyczy
  a) złamanie nadkłykciowe k. ramiennej b) złam. szyjki k. udowej ( albo tej okolicy) c) złam. 1/3 środkowej i dalszej goleni d) … e)…KOMBINACJE

  57. Cechy przemieszczonego złamania szyjki k. udowej
  a) w odwiedzeniu, rotacji zew., zgięciu
  b) w odwiedzeniu, rot. wew., zgięciu
  c) w przywiedzeniu, rot.zew.,zgięciu
  d) w przywiedzeniu, rot.wew., zgięciu
  e) w odwiedzeniu, rot. wew.,wyproście

  58. Cechy dysplazji biodra
  a) stroma panewka b) płytka panewka c) zmniejszona antetorsja d) zwiększona antetorsja e) koślawość szyjki f) szpotawość szyjki KOMBINACJE

  59. Podparcie ap. CAMPA
  a) na udzie i podudziu od tyłu i z przodu na kolanie b) od tyłu na st. kolanowym, z przodu na udzie i goleni c)… d)…e)…..

  60. Odleżyny na guzach kulszowych powstają
  a) w czasie szoku rdzenia b)przy pionizacji do 30 st. c) przy pionizacji do 70 st. d)…e) w późniejszym okresie w czasie korzystania z wózka

  61. Przy uszkodzeniu n. pośrodkowego, n. kulszowego, n. piszczelowego występuje ostry, rozlany ból wywoływany przez niewielkie bodźce dotykowe
  a) korzeniowy b) kauzalgiczny c) wzgórzowy d) allodynia e)…

  62. Cechy bólu korzeniowego (niereceptorowego):

  63. Najgroźniejszym powikłaniem po urazie rdzenia kręgowego
  a) zaburzenia oddechowe b)…c)…d)…

  64. Stan po uszkodzeniu n. obwodowego wymaga
  a) reedukacji mięśni b) unieruchomienia c) przedłużonej terapii kończyny d) … e)…

  65. Coxartrozę różnicować z
  a) bóle ischialgiczne b) zespół mięśnia gruszkowatego c) entezopatie d) CHOR. STAWU KOLANOWEGO e) wszystkie

  66. Mężczyzna z SM choruje od 10 lat, samodzielnie wstający i siadający w wózek inwalidzki-wskaźnik aktywności choroby wynosi
  a) 0.50 b) 0.60 c) 0.65 d) 0.70 e) 0.75

  67. Dla polineuropatii demielinizacyjnej charakterystyczne jest
  a) osłabienie mięśni b) osłabienie odruchów c) wieloogniskowość zmian d)bardziej zajęte części ksobne e)… f)… KOMBINACJE

  68. Zachowawcze leczenie ch Scheuermanna ma na celu
  a)zapobieganie nasilaniu się deformacji b) zmniejszenie dolegliwości bólowych c) kosmetyka deformacji d) zmniejszenie przodopochylenia miednicy e)… KOMBINACJE

  69. Leczenie fizykalne bólów krzyża zgodne z zasadami medycyny opartej na faktach dotyczy
  a) laseroterapii b)magnetoterapii c)interferencji d) pól elektromagnet. wielkiej częstotliwości e) żadnego powyższego

  70. Zasada działania gorsetu Milwaukee
  a) korekcja czynno-bierna b) korekcja bierna c) d)… e)…

  71. W ocenie siły ma znaczenie:
  a) wielkość b) masa c) kierunek działania d) punkt przyłożenia e)…KOMBINACJE

  72. W 2 kolumnach
  1) trening Jacobsona a) tech. relaksacyjna
  2) stretching b) relaksacja poizometryczna
  3)…. c)relaksacja postizometryczna
  d) …
  Prawdziwe A 2b B 1a itp.

  73. Najczęstsze występowanie syringomielii
  a) rdzeń kręgowy b) dr.rdzeniowo-wzgórzowe c) pień mózgu d) opuszka? d) skojarzona z ch. Arnolda Chiariego

  74. Pacjent zaprotezowany
  a) wchodzi na schody zdrową nogą,dostawia protezę z kulami
  b)wchodzi protezą dostawia protezę
  c)schodzi zdrową dostawia protezę
  d) schodzi protezą dostawia zdrową
  e)…..

  75.Ch. Sprengla
  a) wada dotyczy wyłącznie łopatki b) często współistnieją z nią inne wady tej okolicy tułowia c) łopatka długa i wąska d) zaburzenie odwodzenia łopatki e) często występuje z ch. Klippla-Feila KOMBINACJE

  76. Skolioza w jamistości rdzenia charakteryzuje się..
  a) nerwowo-mięśniowa b)….c)….e)…e)….KOMBINACJE

  77. W met. McKenzie nie ocenia się
  a) stanu neurologicznego b) stanu stawów krzyżowo-biodrowych c) pozycji podczas pracy i siedzenia d) reakcji na zgięcie i wyprost kręgosłupa e) charakteru i przebiegu dolegliwości

  78. Przerost kończyn spotykany jest w
  a) ch. Klippla – Trenaunaya b) zesp. Maffuciego c) zesp. Proteus d)…e)… KOMBINACJE

  79. Proteza czynna na długi kikut przedramienia powinna mieć
  a) luźny lej żeby nie upośledzać krążenia b) ściśle dopasowany lej żeby można było zamocować element dynamiczny c) pełnokontaktowy lej żeby nie trzeba było paska nadłokciowego d) specjalne zawieszenie żeby można było zachować ruch pronacji i supinacji e)…

  80. Pacjent po udarze mózgu w skali Brunnstrom ręka…pkt., k.g….pkt., k.d….pkt, w skali Rankina 2 pkt., w skali Aschwortha ręka 1+ , noga 1, index Barthel 70 pkt.ma
  a) wzmożona spastyczność kończyn b) jest samodzielny w czynnościach samoobsługi c) ma mały stopień inwalidztwa d) jest zdolny do lokomocji e) utrzyma laskę, kulę w ręce KOMBINACJE

  81. Do czego służy index Barthel

  82. Dodatni objaw Trendelenburga o niewydolności jakiego mięśni świadczy.

  83. Artropatia okołobarkowa dotyczy:
  a) uszkodz. stożka rotatorów b) uszkodz. ścięgna głowy dł. m. dwugłowego c) uszkodzenie torebki stawu d) kaletki podbarkowej e) wszystkie

  84. Kąpiele stosowane w ch. skóry
  a) kwasowo-węglowa b) solne c) siarczkowo-siarkowe d)…e)…

  85. Dla szpitalnego leczenia uzdrowiskowego prawdziwe jest
  a) może mieć miejsce wyłącznie po hospitalizacji b) może się odbywać w trybie ambulatoryjnym uzdrowiskowym c) lekarz wystawiający skierowanie może zasugerować miejsce odbywania d)… e)… KOMBINACJE

  86. Wysiłek fizyczny u osób starszych powoduje:
  a) zmniejszenie reakcji adrenerg. b) lepsze utlenowanie tkanek c) zmniejszenie reakcji neurohorm. d)… e) wszystkie

  87. Wysiłek fizyczny jest p/wskazany z wyjątkiem
  a) tętniak rozwarst. aorty b) blok przed-komorowy III st. (nie zabezpieczony rozrusznikiem) c) ciężki stan kardiologiczny ( ostra wieńcówka zagrażająca zawałem albo ciężka niewydolność krąż.) d) ciąża e) zakrzepowe zapalenie żył.

  88. Impulsowe pole wielkiej częstotliwości p/wskazaniem nie jest
  a) obecność metalowego implantu b) obecność rozrusznika c) ciąża d)… e)… KOMBINACJE

  89. P/wskazaniem do krioterapii nie jest
  a) obrzęk pourazowy b) odmroziny c)zaburzenia mikrokrążenia d)..e).. KOMBINACJE

  90. Do czego służy hak chwytny w protezie:

  91. W met. Brunnstrom
  a) stosuje się ją do usprawniania w udarach b) ma cztery etapy c) wykorzystuje reakcje odruchowe d) reedukacja nerwowo-mięśniowa e)… KOMBINACJE

  92. W podwójnych amputacjach zastosowanie mają:
  a) protezy mechaniczne b) bioelektryczne c) kikut Krukenberga d) manipulatory e)…

  93. Pozycja drenażowa dla płata środkowego płuca prawego: na lewym boku, wałek na środku.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.