Bank pytań 3

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1059

  1. Neuropatia cukrzycowa – cechy:
  • Allodynia
  • Bóle nocne
  • Objaw skarpetkowy i rękawiczek
  • Czucie wibracji

  Kombinacje

  2. podobne z neuropatii cukrzycowej, inna kombinacja – wykluczające
  3. Leczenie bólu w neuropatii cukrzycowej
  • amitryptylina
  • karbamazepina
  • fluoksetyna
  • coś jeszcze
  kombinacje
  4. Złamanie kręgosłupa – kiedy leczyć zachowczo:
  • Stabilne bez obj neurologicznych
  • Kompresyjne bez obj neurologicznych
  • Stabilne z pełnym porażeniem
  • Stabilne z wycofującym się niedowładem
  Kombinacje
  5. Uszkodzenie hipokampa daje:
  • Zaburzenia pamięci świeżej
  • Amnezje
  • Konfabulacje
  • Obniżenie intelektu
  Kombinacje
  6. Aparat reciprokalny zastosujesz w:
  • Paraplegii
  • Przepuklinie o-rdz
  • SM
  • Dystrofii
  • Wszystkie
  7. Co to jest terapuls
  – impulsowe pole magn. wysokiej częstotliwości.
  8. Co to jest chronaksja:
  – najkrótszy czas do wywołania skurczu m. prądem prostokątnym od 300 do 1000mA.

  9. Co oznacza się w diagnostyce uszkodzenia n. obwodowego:
  • Krzywa i/t
  • Współczynnik akomodacji
  • Szybkość przewodzenia
  • Poli emg
  Kombinacje
  10. Proteza to:
  Definicja – zastępuje utraconą część kończyny
  11. Czego nie wolno w ch. Osgood-Schletera:
  • Ciepła
  • NLPZ
  • Unieruchomienia
  • Ćwiczeń mm. czworogłowego.
  Kombinacje
  12. Sterowanie protezą ramienie przez:
  a. Linka Bowdena
  b. Szelki
  c. Inne zupełnie nie pasujące
  13. FOTO: Rtg złam kręgosłupa po zespoleniu, co zrobić z takim pacjentem przyjętym do oddziału rehabilitacji.
  Odp. Ponieważ widać że zespolenie nie spełnia swojej funkcji należy odesłać do operatorów
  14. FOTO: MRI kręgosłupa L (dyskopatia), pytanie – co to za choroba
  • Nowotwór
  • Dysk C
  • Dysk L
  • I coś tam
  15. Zespół Downa, cechy
  • Niski wzrost
  • Normalny wzrost
  • Niestabilność podpotyliczna
  • Zaburzenia endokrynologiczne
  • Niedoczynność tarczycy
  • Najczęstsza wada genetyczna
  • U starszych rodziców
  • Coś tam
  Kombinacje
  16. Biolity – co to jest: tworzywa powstałe z substancji organicznych (borowina, torfy, muły, glinki).
  17. Skoliozy, podany podział i pytanie wg kogo
  wg Cooba
  18. Skoliozy – cechy rtg kręgu szczytowego:
  19. operacje w skoliozach – spondylodeza odroczona, co bierzemy pod uwagę:
  • test Rissera
  • wiek szkieletowy
  • wiek biologiczny
  • kąt Cobba
  kombinacje
  20. Cechy rtg ch. Scheuermanna:
  21. Kriokomora – jak działa
  Odp: dwufazowo najpierw współczulny, potem przywspółczulny
  22. Krioterapia miejscowa – jaki czas zabiegu, od czego zależy
  Odp. 0,5 – 3 min
  23. MPDz – co w diagnostyce w metodzie Vojty, oprócz:
  • 7 prób….
  • Aktywność spontaniczna
  • Odruchy ….
  • Eeg mózgu
  24. MPDz – met Vojty, wymienione różne cechy – oprócz
  Odp. Oprócz stymulacji sensomotorycznej (jak w met Bobath)
  25. MPDz – met. Bobath – dwa zdania należało stwierdzić czy są prawdziwe i czy pozostają w związku. W pierwszym chodziło o …. w drugim o wtórne zaburzenia wzorca postawy
  26. Zaburzenia chodu w MPDz wynikają z:
  • Zaburzeń wzorca postawy
  • Zaburzeń napięcia mm.
  • Inne
  Kombinacje
  27. Różnicowanie cieśni nadgarstka z dysk C. Podany opis dolegliwości, zaniki mm kłębu, obj butelkowy, obj. Tinela, emg, mri szyi; pytanie co zrobić z pacjentem.
  Odp skierować na operację
  28. Test Phalena w… podane jednostki chorobowe
  29. Kiedy dysrefleksja pęcherza
  W uszkodzeniu powyżej Th6
  30. kiedy pęcherz automatyczny
  w uszkodzenie rdzenia powyżej segmentu S2
  31. Pęcherz autonomiczny
  uszkodzenie stożka lub poniżej
  32.cechy pęcherza neurogennego:
  • Zmniejszona objętość
  • Dysrefleksja zwieraczowo – wypieraczowa
  • Wygórowany o. opuszkowo-jamisty
  Kombinacje
  33. Wiotkie porażenie – z jakiego poziomu
  34. Cechy uszkodzenia nerwu obwodowego
  • Niedowład
  • Zaniki mm
  • Zniesienie odruchów
  Kombinacje

  35. Arm Frenchay Test:
  • Obrysowanie miedzianego druta w kształcie świńskiego ogonka
  • Rysowanie prostej
  • Rysowanie prostokąta
  • Pisanie
  Kombinacje
  36. Apraksja – co to jest: zaburzenie wykonywania świadomego funkcji, polegające na braku wykonywania jej mimo braku uszkodzeń organicznych.

  37. Rotacja wewnętrzna po endoprotezoplastyce grozi zwichnięciem, najbardziej w:
  • Proteza cementowa
  • Połowicza
  • Dostęp tylny
  • Dostęp przednio-boczny
  • Tonotomia przywodzicieli

  38. Chód w protezie udowej z nadmiernym odwodzeniem wynika z, oprócz:
  • Złe dopasowanie leja
  • Krótsza noga
  • Przykurcz odwodzicieli
  • Ustawienie przegubu biodrowego

  39. Faza podporu to 60% chodu

  40. Zespół Arnold-Chiarie – cechy
  • Ząb C2 powyżej lini Chamberleina
  • Rzadki
  • Z ciężkimi obj neurologicznymi

  41. Proteza bioelektryczna u dziecka – w jakim wieku:
  • 7 r.z
  • 5
  • 10
  • 2
  42. Podwójna amputacja – najbardziej funkcjonalne zaprotezowanie w życiu codziennym i pracy:
  • bioelektryczna
  • hak
  • manipulator

  43. Uraz na poziomie C1 C2 C3 powoduje
  • porażenie lub niedowład czterokończynowy
  • zaburzenia czucia
  • zaburzenia oddechowe
  • zaburzenia koordynacji ukł współczulnego i przywspółczulnego
  • wszystkie

  44. Odleżyny – przyczyna
  odp ucisk na miejsca z małą ilością tk. tłuszczowej i mięśniowej

  45.Do powikłań zatorowo zakrzepowych po udarze predysponuje:
  – przewlekłe unieruchomienie

  46. Ćwiczenia oddechowe torem przeponowym w POCHP powodują:
  • poprawę ruchomości kl piersiowej
  • obniżenie wydatku energetycznego mm oddechowych i zmniejszenie duszności
  • lepszy rozkład wentylacji segmentów

  47. Co powoduje uszkodzenie n. piersiowego długiego:
  odp łopatkę odstającą

  48. porażenie jakiego mm odpowiada za łopatkę odstającą

  49. C 8 – uszkodzenie – jakie objawy:
  • Porażenie zg palców
  • Porażenie odwodzicieli palców
  • Zaburzenia czucia – wymienione gdzie

  50. Niedowład mm dwugłowego, uszkodzenie jakiego nerwu
  – skórno-mm. (ramienny, kruczoramienny).

  51. Złamanie osteoporotyczne, cechy, nieprawdziwe jest:
  • 8xczęściej u kobiet (20% mężczyźni)
  • leki p-padaczkowe
  • często przebieg bezobjawowy

  52. Jakie ćwiczenia w skoliozie:
  • ogólnokondycyjne
  • kyfotyzujące
  • rozciągające przykurczone mm.
  • wzmacniające osłabione mm.
  • coś jeszcze
  kombinacje

  53. Woda odciąża do:
  1/10 wagi ciała, 1/25 itd.
  Pytanie anulowane
  Wg Milanowskiej i Zembatego – odciąża w 90%, solanka w 100%

  54. Ćw. synergistyczne: ćw. ipsi – i kontralateralne.

  55. Kiedy redresje:
  • przykurcz więzadłowo-torebkowo-mm
  • częściowe zarośnięcie stawu
  • całkowite zarośnięcie ST

  56. Mechanizm Puttiego w w protezie wymaga:
  • odpowiedniego ustawienia stopy
  • odpowiedniego ustawienia kolana
  • dobrych mm

  57. Laser – kiedy nie wolno:
  ch. nowotworowa

  58. Impedancja największa, gdy prąd ma:
  • 75V
  • 100V
  • 230V
  • wartości stosowane w większości zabiegów fizykalnych

  59. Skutki biologiczne przepływu prądu zależą od:
  • narządu
  • natężenia
  • czasu

  60. W jakiej skali oceniamy spastyczność

  61. Obciążenie wysiłkiem w czasie treningu:
  • 85%
  • 65
  • 75% VOmax
  • 50
  • 10

  62. Zwłóknienie stożka rotatorów – który to stopień – II

  63.Które mm wzmacniać w niestabilnym barku:
  • dwugłowy
  • naramienny
  • nadgrzebieniowy
  • rotatory
  • wszystkie

  64. Kiedy może boleć bark, oprócz:
  • zawał
  • wrzód XIIcy
  • kamica pęcherzyka
  • zawał płuca w segm przyprzeponowym
  • dyskopatia Th

  65. Zewnątrzbarkowe przyczyny bolesnego barku, oprócz:
  • spondyloza C
  • Neuropatia
  • Guz szczytu płuca
  • Zapalenie kaletki podbarkowej

  66. O dysfunkcji stożka rotatorów świadczy:
  • ból przy odwodzeniu od 30 do 130 st.

  67. Integracja to:
  • Likwidacja barier
  • Tworzenie stowarzyszeń
  • Współuczestniczenie w życiu społecznym
  • Wszystkie

  68. Pomoc państwa osobom niepełnosprawnym powinna dotyczyć:
  • Renty
  • Zasiłki
  • Nakaz zatrudniania osób niepełnosprawnych
  • Wyrównywanie szans

  69. MPDz – metoda Bobath, podane różne twierdzenia oprócz:
  – stymulacje np. kwaśnym – jak w metodzie Rood

  70. Chód brodzący – w uszkodzeniu jakiego nerwu – strzałkowy.

  71. Ćw. Czynno – bierne, kiedy nie:
  – gdy brak współpracy z pacjentem

  72. Ćw izometryczne:
  – nie zmienia się długość.

  73. Zmysł równowagi zależy od:
  • Narząd przedsionkowy
  • Wzrok
  • Móżdżek
  • Mięśnie szkieletowe
  • Wszystkie

  74. Degeneracja kolagenu:
  • Nasila się od ciepła
  • Nasila się od zimna
  • Nie zmienia się od ciepła
  • Nie zmienia się od zimna
  • Zmniejsza się od ciepła

  75. UD + prąd impulsowy:
  • Można stosować zwłaszcza u dzieci
  • Można stosować
  • Nie można
  • Coś tam

  76. Zwichnięcie biodra – ryzyko uszkodzenia jakiego nerwu – kulszowy.

  77. + obj. Trendelenburga nie występuje:
  • Coxa vara cong
  • Coxa vara inf
  • Parezis mm gluteus
  • Parezis mm iliopsoas
  • Dysplazja

  78. P-wskazania do testu wysiłkowego, oprócz:
  • Zawał świeży
  • Niestabilna dusznica
  • Stymulator serca
  • Coś tam

  79. Niskie ustawienie rzepki w bolesnym kolanie u dziecka:
  • Wiotki niedowład kkd
  • Uszkodzenie ścięgna czworogłowego
  • Dystrofia współczulna kolana
  • Wszystkie

  80. Opis – chłopiec, otyły, 13 lat, utyka, co to?
  – złuszczenie nasady głowy kości udowej.

  81. Terapia manualna nie wolno:
  • Kręgozmyk
  • Podwichnięcie
  • Zablokowanie stawów kręgosłupa
  • Wiotki ukł. więzadłowy

  82. Skutki przewlekłego unieruchomienia:
  • – bilans azotowy
  • – bilans Ca/P
  • zmniejszenie V osocza
  • spadek h. antydiuretycznego
  kombinacje

  83. Ch. zwyrodnieniowa – objawy, oprócz:
  • zwężenie szpary stawowej w rtg
  • sztywność poranna>30 min
  • trzeszczenia
  • osteofity
  • ból przy ruchach

  84. Tętnica Adamkiewicza – co naczynia (wchodzi na wysokości Th9-10)
  – rdzeń od Th6 do S2

  85. Zaletą protokołu Bruce’a jest
  • najczęściej używany
  • dobrze koreluje z obciążeniem
  • inne

  86. Transdermalny system podawania leków, zalety oprócz:
  • omija wątrobę
  • można usunąć lek z powierzchni skóry
  • trudne oznaczenie wchłaniania
  • coś tam

  87. Jakie mm odpowiadają za postawę:
  • grzbietu
  • brzucha
  • pośladkowe
  • goleni – gr tylna
  • wszystkie

  88. Depresja, kiedy częściej:
  • po uszkodzeniu płata czołowego
  • skroniowego
  • jakiegoś tam
  • nie wiadomo – nie ma jednoznacznych badań

  89. Wydatek energetyczny potrzebny do lokomocji na wózku inwalidzkim:
  odp 10-50% VO2max

  90. Udar – powikłania, oprócz:
  – zaburzenia mowy, bo to nie powikłanie a objaw.

  91. Czego nie wolno w zakrzepicy:
  • masaż pneumatyczny
  • ćwiczenia czynne
  • leki p-krzepliwe
  • pozycje ułożeniowe

  kombinacje

  92. Jakie badanie zrobić, gdy po urazie kręgosłupa są objawy neurologiczne, a nie ma zmian w rtg
  – mri

  93. W jakim celu stosujemy ćw. bierne po urazie rdzenia – zapobieganie przykurczom.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.