Bank pytań 4

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1063

  TESTY WIOSNA 2004.

  1. Złamanie Benetta:
  – złamanie stawowe, odmiana złamania I. kości śródręcza, złamanie niestabilne, trudno dające się utrzymać w żądanym ustawieniu, leczenie wyciągiem szkieletowym na paliczek paznokciowy lub operacyjne.

  2. W jakich chorobach dochodzi do największego zwolnienia latencji w EMG?
  – choroby demielinizacyjne,

  3. Szybkość przewodzenia zależy od:
  – mielinizacji,
  – grubości włókna,
  – temperatury,
  – wieku.
  – Prawdziwe są:

  4. Pierwszy objaw unieruchomienia?
  – zaniki mięśniowe,
  – ból,
  – drętwienie,
  – sztywność,

  5. Jednostka ruchowa składa się z:
  – motor unit = komórka ruchowa rogu przedniego rdzenia kręgowego lub jądra ruchowego nerwu czaszkowego + jego akson i gałązki ruchowe końcowe, włókna mm.

  6. Jakie mięśnie rozpoczynają ruch?
  – synergistyczne,
  – anatagonistyczne,
  – agonistyczne,
  – posturalne.

  7. Mięśnie odpowiedzialne za ruch:
  – stabilizujące,
  – antygrawitacyjne,
  – synergistyczne,
  – antagonistyczne,
  – żadne.

  8. Gałęzie brzuszne nerwu rdzeniowego zawierają:
  – włókna czuciowe i ruchowe.

  9. Jak unerwione są naczynia krwionośne?
  – autonomicznie,
  – naczynia powłok tułowia i kończyn, naczynia mięśni kończyn, naczynia wątroby maja tylko unerwienie współczulne,
  – mięśnie gładkie większości naczyń tętniczych, żylnych i chłonnych są unerwione współczulnie i przywspółczulnie przy antagonizmie całkowitym,
  – receptory …

  10. Naczynia krwionośne są unerwione przez:
  – przede wszystkim układ przywspółczulny,
  – przede wszystkim układ współczulny,
  – zawierają receptory cholinergiczne muskarynowe,
  – tętniczki są bogato unerwione,
  – naczynia włośniczkowe nie są unerwione.
  – Prawdziwe są  kombinacje

  10. Polimiografia do czego jest wykorzystywana?
  – do oceny współdziałania wielu i różnych mięśni szkieletowych, jednoczasowo lub w określonych sekwencjach czasowych.

  11. Jak wywołuje się polisynaptyczny odruch zgięciowy dla celów diagnostycznych?
  – drażnienie receptorów bólowych nad kostka boczną stawu skokowego.

  12. Nocyceptywny odruch zgięcia wywołuje się z:
  – nerwu łydkowego,
  – nerwu piszczelowego,
  – nerwu udowego,
  – eksteroreceptory z zakresu nerwu łydkowego.

  13. Co nie jest prawdą w coxa vara?
  – pod więzadłem pachwinowym bada się głowę kości udowej.

  14. Młoda kobieta w 80 godzinie po zaklipsowaniu tętniaka doznała ponownego krwotoku, przyczyna?
  – nowy krwotok,
  – skurcz naczynia,
  – …
  – …

  15. % nadciśnienia tętniczego w Polsce:
  – 20 – 25% ludzi = 4 – 5 mln.

  16. Automatyzm pęcherza moczowego :
  – powyżej S2.

  17. U pacjenta lat 30, po przebytym urazie miednicy, leczonego wcześniej Fraxipariną, doszło do zakrzepowego zapalenia żył. Włączono Sintrom na:
  – 1 tydzień,
  – 3 miesiące,
  – 3 – 6 miesięcy,
  – całe życie.

  18. Choroba Otto–Chrobaka:
  – protruzja głowy kości udowej.

  19. Młoda kobieta po złamaniu L1, leczona operacyjnie, po 2 miesiącach ma obrzęk uda spowodowany przez:
  – krwiak spowodowany przez terapeutę,
  – zaburzenia odpływu chłonki,
  – zakrzepowe zapalenie żyły głębokiej,
  – skostnienie okołostawowe,
  – wszystkie prawidłowe.

  20. Kobieta po wejściu na piętro II. ma zadyszkę, po myciu okien ma dolegliwości, w spoczynku nie ma, która klasa NYHA ?
  – II.

  21. Długotrwała praca zawodowa może przekroczyć test wysiłkowy o:
  – 10%,
  – 20%,
  – 30%,
  – 60%,
  – nie może.

  22. Wysiłek 2 – 3 MET, która klasa NYHA?
  – IV. (klasa D)

  23. Wysiłek 6 MET, która klasa NYHA?
  – II.

  24. O ile w modelu A może wzrosnąć tętno w czasie ćwiczeń?
  – 20-30%.

  25. Relaksacja poizometryczna:
  – napięcie izometryczne, rozluźnienie i maksymalne rozciągnięcie.

  26. Młodzieńcze zapalenie stawów, nieprawdą jest, że: (Kwolek II, s. 486)
  – występuje w wieku przedszkolnym, 4., 7., 11. rż.,
  – większość dziewczynki, 2 x częściej,
  – występuje utykanie, zajęcie stawu biodrowego lub skroniowo żuchwowego (twarz ptasia) świadczy o złośliwości choroby,
  – rozruch jest utrudniony.

  27. Jaki % dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową ma wodogłowie?
  – 90%.

  28. W profilaktyce przykurczów stosuje się:
  – pozycje ułożeniowe,
  – ćwiczenia bierne,
  – masaże.

  29. Objaw Trendelenburga występuje w:
  – zwichnięcie biodra,
  – szpotawość kości udowej.

  30. Co to znaczy handicap? (Kwolek I, s. 281)
  – według WHO HANDICAP = upośledzenie = ograniczenie możliwości życiowych osoby niepełnosprawnej, nieprzystosowanie społeczne do odgrywania ról rodzinnych i zawodowych oraz brak mechanizmów adaptacyjnych do danych warunków środowiskowych.

  31. Diagnostyka według Vojty, co bierzemy pod uwagę?
  – reakcje ułożeniowe,
  – automatyzm odruchów,
  – spontaniczną motorykę.

  32. Do metody Vojty nie należy:
  – ocena posturalna.

  33. Jakie części kości ramiennej są pokryte okostną?
  – szyjka chirurgiczna, guzek mniejszy, guzek większy,
  – szyjka anatomiczna.

  34. Reanimacja :
  – 1 osoba  30 : 2, 100 / min.,
  – 2 osoby  5 : 1, 60 / min.

  35. Talus verticalis występuje w:
  – kość skokowa ustawiona pionowo w RTG w rzucie bocznym jest charakterystyczną cechą wrodzonej stopy płasko-koślawej.

  36. Ulnaryzacja łokcia w młodzieńczym zapaleniu stawów wynika z:
  – zajęcia ścięgien prostowników.

  37. Ściany miednicy są zbudowane przez:
  – kości,
  – mięśnie:

  38. Unerwienie przywspółczulne jelit z n. błędnego:
  – jelita cienkie, jelito grube do 2/3 okrężnicy poprzecznej.

  39. Cewnikowanie przerywane jest stosowane w pęcherzu i dlaczego:
  – wytworzenie automatyzmu pęcherzowego, przy uszkodzeniach powyżej ośrodków rdzeniowych, powyżej S2.

  40. Fibromialgia – co to jest?
  – grupa często występujących pozastawowych schorzeń reumatycznych charakteryzujących się silnym bólem, tkliwością na ucisk i sztywnością mięśni, okolic przyczepów ścięgien.

  41. Stopa piętowa – jaki but?
  – dopasowany do zniekształcenia, usztywniony w przodostopiu,
  – korygujący stopę: obcas wydłużony do tyłu.

  42. Zespół po kardiotomii ma przyczynę:
  – hemodynamiczną,
  – wirusową ,
  – bakteryjną,
  – immunologiczną.

  43. Pacjent w 7. dobie po zawale, po plastyce naczyń wieńcowych trafia na oddział rehabilitacji:
  – po wykonaniu próby wysiłkowej ma wdrożony odpowiedni model rehabilitacji,
  – na oddział rehabilitacji powinien trafić po 3 tygodniach.

  44. LETOR:
  – Orteza kończyn dolnych dla paraplegików.

  45. Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego obejmuje:
  – niestabilność,
  – podwichnięcie,
  – zwichnięcie,
  – niedorozwój panewki i głowy kości udowej.

  46. U 6 – tygodniowego dziecka nie budzi niepokoju?
  – ułożenie zgięciowe.

  47. Wodociąg mózgu jest w:
  – śródmózgowiu.

  48. Fale nieprawidłowe w EEG:
  – alfa,
  – beta,
  – theta,
  – iglice,

  49. Ile % tętna wysiłkowego obejmuje przewlekła praca?
  – 40%.

  50. W cukrzycy po zawale serca jakie są normy TG, LDL,HDL, cholesterolu?
  – Cholesterol<200
  - LDL<100
  - HDL<45
  - TG<160
  - Glukoza<110.

  51. Jaki odruch bada się drażniąc nerw piszczelowy?
  - odruch H.

  52. Jak oblicza się limit tętna treningowego w rehabilitacji kardiologicznej?
  - na podstawie próby wysiłkowej.

  53. Ile razy jest mniejsze natężenie pola magnetycznego w magnetostymulacji od pola magnetycznego niskiej częstotliwości?
  - 1000 x , 10 do 3, 10 do 6.

  54. Przeciwwskazaniem do magnetoterapii jest:
  - ciąża,
  - endoproteza,
  - implant elektroniczny,
  - cukrzyca typu I., młodocianych,
  - choroba naczyń wieńcowych.

  55. Krzywa it – co to jest?
  - zależność natężenia prądu od czasu w impulsach prostokątnych i trójkątnych,
  - ...

  56. Prądy Kotza?
  - zmodulowane średnich częstotliwości na m.

  57. Biodoza – co to jest?
  - dawka promieniowania UV.

  58. Proteza PTB, gdzie podparcie?
  - więzadło właściwe rzepki,

  59. Jakie spełnia zadanie lej protezy?
  - stanowi miejsce kontaktu uda z protezą.

  60. Sterowanie protezą udową:
  - mięsień pośladkowy wielki, głowa prosta m. czworogłowego,
  - ...

  61. Stabilizacja kolana w protezie udowej:
  - mięśnie: pośladkowy wielki.

  62. Kiedy dasz protezę bioelektryczną?
  - ...

  63. Jakie obuwie ortopedyczne w niedowładzie kończyny?
  - ...

  64. Dla paraplegików stosuje się aparaty:
  - stabilizujące.

  65. Zastosowanie leja silikonowego:
  - kikut dobrze umięśniony,
  - szczególnie w podwójnej amputacji,
  - u chorych z zaburzeniami naczyniowymi.

  66. W protezie kończyny górnej ruch palców wywołany jest przez:
  - barki,
  - przedramię w stawie łokciowym,
  - ...

  67. W jakim wieku stosuje się protezę kosmetyczną przy obustronnej amputacji?
  - 6 miesięcy,
  - 1,5 roku.

  68. Kiedy u dziecka z wrodzoną amputacja przedramienia dajemy protezę kosmetyczną?
  - jak najwcześniej.

  69. Wskazania do przerwania próby wysiłkowej:
  - ból dławicowy,
  - obniżenie odcinka ST o 2 mm,
  - uniesienie skośne ku górze o 1 mm,
  - groźne zaburzenia rytmu serca,
  - kombinacje.

  70. Wskazania do termoterapii:
  - przewlekłe procesy zapalne,
  - ostre procesy zapalne,
  - ostre zespoły bólowe,
  - przewlekłe zespoły bólowe,
  - kombinacje.

  71. Reobaza:
  - ...

  72. Z wymienionych o akupunkturze:
  1. jest rozpowszechniona w USA
  2. może skutecznie wspierać leczenie bólu
  3. jej efekt się tłumaczy działaniem na łuk odruchowy
  4. udowodnione jest istnienie meridianów jako struktur morfologicznych
  5. 5. –
  prawdziwe są:
  A/ 1,2,3
  B/ 2,3
  C/ 1,2,3,4
  D/ 2,3,4
  E/ -

  73. Wykładnikiem osteoporozy (żadnych bliższych określeń) jest:
  A/ BMD
  B/ T – score
  C/ Z – score
  D/ E/ -
  74. Przy zastosowaniu UV następuje zwiększenie częstotliwości – które z poniższych odpowiedzi są prawdziwe:
  A/ należy zwiększyć moc dawki
  B/ należy zmniejszyć moc dawki
  C/ nie ma to wpływu na oddziaływanie na tkanki powierzchowne
  D/ nie należy zmieniać mocy
  E/ nie wpływa to na moc
  Kombinacje a, b, c, d, e.

  75. Przy protezowaniu na poziomie stawu Lisfranca, Choparta należy zwrócić uwagę na nieprawidłowe ustawienie stopy:
  A/ piętowe
  B/ koślawe
  C/ szpotawe
  D/ z odwodzeniem przodostopia
  E/ z przywiedzeniem przodosopia

  76. Jakie mm. odgrywają wiodącą rolę w prowadzeniu kikuta – amputacja na poziomie uda:
  – m. pośladkowy średni i prosty.

  TEST WIOSNA 2006 r.

  1. Co to jest aktynoterapia?
  - leczenie przy pomocy światła.

  2. Najczęstsze przyczyny udaru kardiogennego:
  a) śluzak,
  b) migotanie przedsionków,
  c) sztuczna zastawka,
  d) przetrwały otwór owalny,
  e) zakrzepica żył głębokich kończyn.

  3. Raka skóry najczęściej wywołuje:
  a) promieniowanie UV-C,
  b) UV-B,
  c) UV-A równie często jak UV-B.

  4. Masaż pneumatyczny nie jest przeciwwskazany w:
  a) ropnych chorobach skóry,
  b) nowotworze skóry,
  c) obrzęku limfatycznym.

  5. Powikłania udaru mózgu – co nie jest:
  a) depresja,
  b) odleżyny,
  c) zwichnięcie barku,
  d) przeprost kolana,
  e) infekcje dróg moczowych.

  6. Co to jest:
  BURST TENS - niska częstotliwość (2-4 Hz) podawana salwami z dłuższą przerwą;
  konwecjonalny TENS – (transcutaneous electrical nerve stimulation) prąd impulsowy (wysokiej
  Hz) o 10-200 Hz i natężeniu 25-30 mA, przeciwbólowy;
  akupunktura TENSEM – 0,5-8 Hz, pobudzenie włókien współczulnych zazwojowych –› wzrost
  przepływu krwi;

  7. Prądy stochastyczne:
  - ze zmienną częstotliwością,
  - z przypadkowo zmieniającymi się przerwami między kolejnymi impulsami ( 0,5 ms, 1 ms, 2
  ms),
  - ze zmieniającym się czasem trwania bodźca.

  8. Co w ramach rekreacji może wykonywać pacjent z chorobą Parkinsona?
  a) pływanie, b) tenis stołowy, c) bilard, d) kręgle, e) łucznictwo.

  9. Co nie jest najważniejsze w rehabilitacji chorego na Parkinsona:
  a) ćw. równoważne i koordynacyjne,
  b) ćw. lokomocji,
  c) ćw. wstawania z krzesła,
  d) ćw. siłowe.

  10. W programie rehabilitacja chorego na Parkinsona przeciwwskazana jest:
  a) w oddz. rehab., b) tylko w ambulatorium, c) sanatoryjnie, d) tylko w domu,
  e) ambulatoryjnie lub stacjonarnie w zależności od stanu chorego.

  11. Prądy Kotsa:

  a) prąd stały impulsowy, b) częstotliwość nośna modulowana, c) do elektrostymulacji,
  d)..

  12. Przepisy BHP w warunkach pracy z polem elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości:
  a) kontrola natężenia pola raz na 3 lata, (1 ROK)
  b) kontrola natężenia pola raz na 5 lat,
  c) natężenie pola kontroluje Polski Komitet Radia ( albo jakoś tak),
  d) natężenie pola kontroluje dział techniczny,
  e) pracownicy są badani 1x w roku,
  f) pracownicy są badani 1x na 2 lata.
  KOMBINACJA

  13. Natężenie pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości mierzona w ramach BHP jest w zakresie ( podane różne przedziały wartości).

  14. LETOR co to jest.

  15. Kilka pytań dotyczących metody Kenny, czy stosuje
  a) wibracje b) masaż c) ćw. izometryczne d) ćw. w wodzie e) zaopatrzenie ortop.
  b) czy stworzyła skalę oceny funkcjonalnej (0-24 pkt.), f) kocowanie, g) parafinowanie

  16. Parapodium dynamiczne - dla kogo – od Th9.

  17. Proteza typu kanadyjskiego:
  a) proteza modułowa po wyłuszczeniu w st. biodrowym b) proteza skorupowa po wyłuszczeniu w stawie biodrowym c)... d)....

  18. Po porażeniu m. trójgłowego łydki - jaka stopa, jaki but
  a) zaburza fazę podparcia b) nie zaburza fazy podparcia c) zaburza fazę przenoszenia d) nie ma wpływu na fazę przenoszenia

  19. Stopa opadająca - jaki but
  a) wydłużone zakładki b) usztywniony język c) sztywnik w szwie tylnym d) e)...

  20. W zespole uszkodzenia korzenia C8 nie występuje
  a) brak odruchu m. trójgłowego b) mm. krótkie ręki są wskaźnikowe c) zaniki kłębika d) brak odruchu z bicepsa e) różnicować z uszkodzeniem n. łokciowego.

  21. Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej nie występują
  a) miastenia, b) tężec, c) zesp. Lamberta-Eatona, d) zatrucie jadem kiełbasianym, e)uszkodzenie miogenne.

  22. W badaniach nad plastycznością mózgu prawdziwe jest:
  a) badania Santiago Ramon y Cajala i Camilla Golgiego ( Nobel 1906 r.),
  b) praca Karola Kleista pt."Plan budowy i czynności mózgu" (1922-1923),
  c) somatosensoryczne potencjały wywołane,
  d) ruchowe potencjały wywołane,
  e) wszystkie prawdziwe.
  KOMBINACJE

  23. Jak ocenić przewodnictwo od motoneuronów kory 4 pole Brodmanna do motoneuronów zgrubienia szyjnego odcinka rdzenia
  a) odruch bródkowy b ) EMG mm. karku c) ruchowe potencjały wywołane d) somatosensoryczne potencjały wywołane e) czas reakcji prostej.

  24. W uszkodzeniu komórek ruchowych rogów przednich prawdziwe są z wyjątkiem:
  a) potencjały gigantyczne b) zmniejszenie ilości czynnych jednostek ruchowych c) fibrylacje d) fascykulacje e) wydłużenie przewodnictwa w n. ruchowych.

  25. W dystrofii mięśniowej dla potencjału jednostki ruchowej prawdziwe jest:
  a) skrócenie czasu trwania, zmniejszenie amplitudy
  b) skrócenie czasu trwania, zwiększenie amplitudy
  c) wydłużenie czasu twania, zmniejszenie amplitudy
  d)wydłużenie czasu trwania, zwiększenie amplitudy
  e)...

  26. Równowaga ciała i lokomocja są zależne ( czy jakoś tak)
  a) automatyczne reakcje postawne, b) automatyczny rdzeniowy generator wzorca kroczenia, c) antycypacja przystosowania postawnego, d)... e)...

  27. Za regulację napięcia mięśniowego w części motorycznej ukł. nerwowego odpowiedzialne są
  a) motoneurony alfa b) motoneurony gamma c) kora móżdżku d) jądra podstawne e) wszystkie

  28. We wczesnym okresie rehabilitacji udaru najważniejsze są:
  a) zapobieganie skutkom unieruchomienia b) pobudzanie plastyczności mózgu c) przeciwdziałanie zaburzeniom ortostatycznym d) zaopatrzenie ortop. i nauka posługiwania się nim e) wczesna diagnostyka zaburzenia połykania,
  KOMBINACJE

  29. Pończochy silikonowe są dla:
  a) amput. urazowej b) kikuta wrażliwego i cukrzycy c) ... d) ....

  30. Aparat odciążający powinien mieć:
  a) podparcie pod guz kulszowy b) przegub kolanowy z zamkiem szwajcarskim c) strzemię d) szyny nie ze stali tylko z wł. węglowych e) ... KOMBINACJE

  31. Mech. Puttiego w protezie uda.

  32. Kikuty oporowe
  a) Syme b) Pirogowa c) Callandera d) po wyłuszczeniu w stawie kolanowym e)... KOMBINACJE

  33. Kąpiel radoczynna - radon przedostaje się do organizmu:
  a) gł. przez skórę b) gł. przez dr oddechowe c) przez skórę i dr. oddechowe d) ... e) ....

  34. Kąpiel kwasowęglowa
  a) ma niższą temp. niż standardowe kąpiele b) ma wyższą temp. niż standardowa kąpiel c) trwa 20-30 min d) trwa 12 min e) ma działanie hydrostatyczne f) nie ma działania hydrostatycznego KOMBINACJE

  35. Natrysk szkocki
  a) trwa 3 min b) trwa 15 min c) woda ciepła 15 sek d) woda ciepła 50 sek. e) temp. wody zimnej 8-15 st. C KOMBINACJE

  36. Dużo pytań w stylu - w jednej kolumnie coś i w drugiej coś
  1) prom UV – do 30 mm A a) w zakresie widzialnym i niewidzialnym
  2) laser b) należy do światłolecznictwa
  3)prom podczerwone c)przenika na kilka cm w głąb skóry

  Prawdziwe są A 1a B 1b C 3c D..

  37. Konwencjonalny TENS
  a) na pkt. motoryczne
  2) akupunktura TENS b) na pkt. spustowe
  3) BURST TENS c) na pkt. max. bólu d) ...
  Prawdziwe A 1a B 2b C ......

  38. Met. Obrda
  a) w poraż. n. VII
  2) met. Castillo b) stymul. prioprioceptywna
  3) met. ustno-twarzowa, c) poprawa funkcji mm. twarzy d)....
  Prawdziwe A 1a B 2b itp. ...

  39. Met. SMS (Jandy i Wavrowej)
  a) facylitacje
  2) met. Kabata b)priopriocept. torowanie
  3) met.Bobath c) reedukacja nerwowo-mięśniowa
  d) u dzieci e)
  Prawdziwe A 1c ,B 3d ,C ....
  40.2 szczegółowe pyt. o met. Dobosiewicz

  41. Zasady ćw. czynno-biernych.

  42. Do czego odnoszą sie prawa Anochina (każdy org. ma zdolność kompensacji, rozwija się od obwodu)
  a) adaptacja b) kompensacja c).....

  43. Trening interwałowy
  a) dla osób o średniej i małej wydolności b) średnia i mała siła mięśniowa c) niewydolność oddechowa d)...

  44. Trening wydechowy:
  a) dla chorób z obturacyjną ch. płuc b) w niewyd. krążenia c)... d) wszystkie e) żadne

  45. Quebec Task Force
  a) kalifornijska klasyfikacja oceny mpd b) francuskojęzyczna skala do oceny skolioz c) do klasyfikacji uszkodzeń rdzenia d) do klasyfikacji bólów kręgosłupa e)....

  46. Quebec nie bierze pod uwagę
  a) oceny radiolog. b) oceny EMG c) przebytej operacji d).......

  47. Constrain-Inductive Movement Treatment (CMT)
  a) met. behavioralna b) wymuszanie ruchu c) terapia zajęciowa d) ruch wymuszony e) .... KOMBINACJE

  48. "Zespół powstrząśnieniowy"
  a) po lekkim urazie czaszkowo-mózgowym b) po średniociężkim urazie czaszkowo-mózgowym c) zaburzenia koncentracji d) zaburzenia pamięci i uczenia się e)... KOMBINACJE

  49. Zaburzenia werbalne w dysfunkcji prawej półkuli mózgu
  a) monotonny głos b) trudności z formułowaniem i rozumieniem tekstów c) nie zrozumienie idei (sensu) wypowiedzi d).... e)... KOMBINACJE

  50. Pytanie sformułowane w dwóch kolumnach:
  1) udar mózgu a) spadek aktywności społecznej
  2 ) stan po guzie mózgu b) spadek lub wzrost libido
  3) st. po urazie czaszk.-mózg. c) zachowania nieadekwatne do
  sytuacji
  d) drażliwość
  Prawdziwe A 1a B 3c itp.

  51. Sposoby oceny postawy
  a) harwardzka b) DBC c) fotokinetyczna d) sferometryczna e)...KOMBINACJE

  52. Cechy stabilnej osteosyntezy - prawdziwe są
  a) przesunięcie odłamów na szerokość korówki b) 30 st. zagięcie odłamów c) obciążenie przenoszone przez kość a nie przez zespolenie d) umożliwia obciążenie i ćwiczenia e) stabilizuje kość do czasu uzyskania zrostu KOMBINACJE

  53. Najczęstsze złamania u dzieci
  a) nadkłykciowe k. ramiennej b) obojczyka c) kompresyjne kręgosłupa d) typu "zielonej gałązki" e) ze złuszczeniem nasad f) dwu- i trójkostkowe KOMBINACJE

  54. Kiedy zastosujemy protezę A-M:
  a) w zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych biodra u osób starszych
  b) po złamaniu szyjki k. udowej u osób starszych c).... d) ... e)....

  55. Najczęstszym typem coxartrozy u osób jest
  a) coxartroza protruzyjna b) coxartroza dysplastyczna c) cox. hiperosteotyczna d)... e) postacie mieszane

  56. Utrudnienie zrostu związane z gorszym ukrwieniem dotyczy
  a) złamanie nadkłykciowe k. ramiennej b) złam. szyjki k. udowej ( albo tej okolicy) c) złam. 1/3 środkowej i dalszej goleni d) ... e)...KOMBINACJE

  57. Cechy przemieszczonego złamania szyjki k. udowej
  a) w odwiedzeniu, rotacji zew., zgięciu
  b) w odwiedzeniu, rot. wew., zgięciu
  c) w przywiedzeniu, rot.zew.,zgięciu
  d) w przywiedzeniu, rot.wew., zgięciu
  e) w odwiedzeniu, rot. wew.,wyproście

  58. Cechy dysplazji biodra
  a) stroma panewka b) płytka panewka c) zmniejszona antetorsja d) zwiększona antetorsja e) koślawość szyjki f) szpotawość szyjki KOMBINACJE

  59. Podparcie ap. CAMPA
  a) na udzie i podudziu od tyłu i z przodu na kolanie b) od tyłu na st. kolanowym, z przodu na udzie i goleni c)... d)...e).....

  60. Odleżyny na guzach kulszowych powstają
  a) w czasie szoku rdzenia b)przy pionizacji do 30 st. c) przy pionizacji do 70 st. d)...e) w późniejszym okresie w czasie korzystania z wózka

  61. Przy uszkodzeniu n. pośrodkowego, n. kulszowego, n. piszczelowego występuje ostry, rozlany ból wywoływany przez niewielkie bodźce dotykowe
  a) korzeniowy b) kauzalgiczny c) wzgórzowy d) allodynia e)...

  62. Cechy bólu korzeniowego (niereceptorowego):

  63. Najgroźniejszym powikłaniem po urazie rdzenia kręgowego
  a) zaburzenia oddechowe b)...c)...d)...

  64. Stan po uszkodzeniu n. obwodowego wymaga
  a) reedukacji mięśni b) unieruchomienia c) przedłużonej terapii kończyny d) ... e)...

  65. Coxartrozę różnicować z
  a) bóle ischialgiczne b) zespół mięśnia gruszkowatego c) entezopatie d) CHOR. STAWU KOLANOWEGO e) wszystkie

  66. Mężczyzna z SM choruje od 10 lat, samodzielnie wstający i siadający w wózek inwalidzki-wskaźnik aktywności choroby wynosi
  a) 0.50 b) 0.60 c) 0.65 d) 0.70 e) 0.75

  67. Dla polineuropatii demielinizacyjnej charakterystyczne jest
  a) osłabienie mięśni b) osłabienie odruchów c) wieloogniskowość zmian d)bardziej zajęte części ksobne e)... f)... KOMBINACJE

  68. Zachowawcze leczenie ch Scheuermanna ma na celu
  a)zapobieganie nasilaniu się deformacji b) zmniejszenie dolegliwości bólowych c) kosmetyka deformacji d) zmniejszenie przodopochylenia miednicy e)... KOMBINACJE

  69. Leczenie fizykalne bólów krzyża zgodne z zasadami medycyny opartej na faktach dotyczy
  a) laseroterapii b)magnetoterapii c)interferencji d) pól elektromagnet. wielkiej częstotliwości e) żadnego powyższego

  70. Zasada działania gorsetu Milwaukee
  a) korekcja czynno-bierna b) korekcja bierna c) d)... e)...

  71. W ocenie siły ma znaczenie:
  a) wielkość b) masa c) kierunek działania d) punkt przyłożenia e)...KOMBINACJE

  72. W 2 kolumnach
  1) trening Jacobsona a) tech. relaksacyjna
  2) stretching b) relaksacja poizometryczna
  3).... c)relaksacja postizometryczna
  d) ...
  Prawdziwe A 2b B 1a itp.

  73. Najczęstsze występowanie syringomielii
  a) rdzeń kręgowy b) dr.rdzeniowo-wzgórzowe c) pień mózgu d) opuszka? d) skojarzona z ch. Arnolda Chiariego

  74. Pacjent zaprotezowany
  a) wchodzi na schody zdrową nogą,dostawia protezę z kulami
  b)wchodzi protezą dostawia protezę
  c)schodzi zdrową dostawia protezę
  d) schodzi protezą dostawia zdrową
  e).....

  75.Ch. Sprengla
  a) wada dotyczy wyłącznie łopatki b) często współistnieją z nią inne wady tej okolicy tułowia c) łopatka długa i wąska d) zaburzenie odwodzenia łopatki e) często występuje z ch. Klippla-Feila KOMBINACJE

  76. Skolioza w jamistości rdzenia charakteryzuje się..
  a) nerwowo-mięśniowa b)....c)....e)...e)....KOMBINACJE

  77. W met. McKenzie nie ocenia się
  a) stanu neurologicznego b) stanu stawów krzyżowo-biodrowych c) pozycji podczas pracy i siedzenia d) reakcji na zgięcie i wyprost kręgosłupa e) charakteru i przebiegu dolegliwości

  78. Przerost kończyn spotykany jest w
  a) ch. Klippla - Trenaunaya b) zesp. Maffuciego c) zesp. Proteus d)...e)... KOMBINACJE

  79. Proteza czynna na długi kikut przedramienia powinna mieć
  a) luźny lej żeby nie upośledzać krążenia b) ściśle dopasowany lej żeby można było zamocować element dynamiczny c) pełnokontaktowy lej żeby nie trzeba było paska nadłokciowego d) specjalne zawieszenie żeby można było zachować ruch pronacji i supinacji e)...

  80. Pacjent po udarze mózgu w skali Brunnstrom ręka...pkt., k.g....pkt., k.d....pkt, w skali Rankina 2 pkt., w skali Aschwortha ręka 1+ , noga 1, index Barthel 70 pkt.ma
  a) wzmożona spastyczność kończyn b) jest samodzielny w czynnościach samoobsługi c) ma mały stopień inwalidztwa d) jest zdolny do lokomocji e) utrzyma laskę, kulę w ręce KOMBINACJE

  81. Do czego służy index Barthel

  82. Dodatni objaw Trendelenburga o niewydolności jakiego mięśni świadczy.

  83. Artropatia okołobarkowa dotyczy:
  a) uszkodz. stożka rotatorów b) uszkodz. ścięgna głowy dł. m. dwugłowego c) uszkodzenie torebki stawu d) kaletki podbarkowej e) wszystkie

  84. Kąpiele stosowane w ch. skóry
  a) kwasowo-węglowa b) solne c) siarczkowo-siarkowe d)...e)...

  85. Dla szpitalnego leczenia uzdrowiskowego prawdziwe jest
  a) może mieć miejsce wyłącznie po hospitalizacji b) może się odbywać w trybie ambulatoryjnym uzdrowiskowym c) lekarz wystawiający skierowanie może zasugerować miejsce odbywania d)... e)... KOMBINACJE

  86. Wysiłek fizyczny u osób starszych powoduje:
  a) zmniejszenie reakcji adrenerg. b) lepsze utlenowanie tkanek c) zmniejszenie reakcji neurohorm. d)... e) wszystkie

  87. Wysiłek fizyczny jest p/wskazany z wyjątkiem
  a) tętniak rozwarst. aorty b) blok przed-komorowy III st. (nie zabezpieczony rozrusznikiem) c) ciężki stan kardiologiczny ( ostra wieńcówka zagrażająca zawałem albo ciężka niewydolność krąż.) d) ciąża e) zakrzepowe zapalenie żył.

  88. Impulsowe pole wielkiej częstotliwości p/wskazaniem nie jest
  a) obecność metalowego implantu b) obecność rozrusznika c) ciąża d)... e)... KOMBINACJE

  89. P/wskazaniem do krioterapii nie jest
  a) obrzęk pourazowy b) odmroziny c)zaburzenia mikrokrążenia d)..e).. KOMBINACJE

  90. Do czego służy hak chwytny w protezie:

  91. W met. Brunnstrom
  a) stosuje się ją do usprawniania w udarach b) ma cztery etapy c) wykorzystuje reakcje odruchowe d) reedukacja nerwowo-mięśniowa e)... KOMBINACJE

  92. W podwójnych amputacjach zastosowanie mają:
  a) protezy mechaniczne b) bioelektryczne c) kikut Krukenberga d) manipulatory e)...

  93. Pozycja drenażowa dla płata środkowego płuca prawego: na lewym boku, wałek na środku.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.