Bank pytań 4

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1062

  TESTY WIOSNA 2004.

  1. Złamanie Benetta:
  – złamanie stawowe, odmiana złamania I. kości śródręcza, złamanie niestabilne, trudno dające się utrzymać w żądanym ustawieniu, leczenie wyciągiem szkieletowym na paliczek paznokciowy lub operacyjne.

  2. W jakich chorobach dochodzi do największego zwolnienia latencji w EMG?
  – choroby demielinizacyjne,

  3. Szybkość przewodzenia zależy od:
  – mielinizacji,
  – grubości włókna,
  – temperatury,
  – wieku.
  – Prawdziwe są:

  4. Pierwszy objaw unieruchomienia?
  – zaniki mięśniowe,
  – ból,
  – drętwienie,
  – sztywność,

  5. Jednostka ruchowa składa się z:
  – motor unit = komórka ruchowa rogu przedniego rdzenia kręgowego lub jądra ruchowego nerwu czaszkowego + jego akson i gałązki ruchowe końcowe, włókna mm.

  6. Jakie mięśnie rozpoczynają ruch?
  – synergistyczne,
  – anatagonistyczne,
  – agonistyczne,
  – posturalne.

  7. Mięśnie odpowiedzialne za ruch:
  – stabilizujące,
  – antygrawitacyjne,
  – synergistyczne,
  – antagonistyczne,
  – żadne.

  8. Gałęzie brzuszne nerwu rdzeniowego zawierają:
  – włókna czuciowe i ruchowe.

  9. Jak unerwione są naczynia krwionośne?
  – autonomicznie,
  – naczynia powłok tułowia i kończyn, naczynia mięśni kończyn, naczynia wątroby maja tylko unerwienie współczulne,
  – mięśnie gładkie większości naczyń tętniczych, żylnych i chłonnych są unerwione współczulnie i przywspółczulnie przy antagonizmie całkowitym,
  – receptory …

  10. Naczynia krwionośne są unerwione przez:
  – przede wszystkim układ przywspółczulny,
  – przede wszystkim układ współczulny,
  – zawierają receptory cholinergiczne muskarynowe,
  – tętniczki są bogato unerwione,
  – naczynia włośniczkowe nie są unerwione.
  – Prawdziwe są  kombinacje

  10. Polimiografia do czego jest wykorzystywana?
  – do oceny współdziałania wielu i różnych mięśni szkieletowych, jednoczasowo lub w określonych sekwencjach czasowych.

  11. Jak wywołuje się polisynaptyczny odruch zgięciowy dla celów diagnostycznych?
  – drażnienie receptorów bólowych nad kostka boczną stawu skokowego.

  12. Nocyceptywny odruch zgięcia wywołuje się z:
  – nerwu łydkowego,
  – nerwu piszczelowego,
  – nerwu udowego,
  – eksteroreceptory z zakresu nerwu łydkowego.

  13. Co nie jest prawdą w coxa vara?
  – pod więzadłem pachwinowym bada się głowę kości udowej.

  14. Młoda kobieta w 80 godzinie po zaklipsowaniu tętniaka doznała ponownego krwotoku, przyczyna?
  – nowy krwotok,
  – skurcz naczynia,
  – …
  – …

  15. % nadciśnienia tętniczego w Polsce:
  – 20 – 25% ludzi = 4 – 5 mln.

  16. Automatyzm pęcherza moczowego :
  – powyżej S2.

  17. U pacjenta lat 30, po przebytym urazie miednicy, leczonego wcześniej Fraxipariną, doszło do zakrzepowego zapalenia żył. Włączono Sintrom na:
  – 1 tydzień,
  – 3 miesiące,
  – 3 – 6 miesięcy,
  – całe życie.

  18. Choroba Otto–Chrobaka:
  – protruzja głowy kości udowej.

  19. Młoda kobieta po złamaniu L1, leczona operacyjnie, po 2 miesiącach ma obrzęk uda spowodowany przez:
  – krwiak spowodowany przez terapeutę,
  – zaburzenia odpływu chłonki,
  – zakrzepowe zapalenie żyły głębokiej,
  – skostnienie okołostawowe,
  – wszystkie prawidłowe.

  20. Kobieta po wejściu na piętro II. ma zadyszkę, po myciu okien ma dolegliwości, w spoczynku nie ma, która klasa NYHA ?
  – II.

  21. Długotrwała praca zawodowa może przekroczyć test wysiłkowy o:
  – 10%,
  – 20%,
  – 30%,
  – 60%,
  – nie może.

  22. Wysiłek 2 – 3 MET, która klasa NYHA?
  – IV. (klasa D)

  23. Wysiłek 6 MET, która klasa NYHA?
  – II.

  24. O ile w modelu A może wzrosnąć tętno w czasie ćwiczeń?
  – 20-30%.

  25. Relaksacja poizometryczna:
  – napięcie izometryczne, rozluźnienie i maksymalne rozciągnięcie.

  26. Młodzieńcze zapalenie stawów, nieprawdą jest, że: (Kwolek II, s. 486)
  – występuje w wieku przedszkolnym, 4., 7., 11. rż.,
  – większość dziewczynki, 2 x częściej,
  – występuje utykanie, zajęcie stawu biodrowego lub skroniowo żuchwowego (twarz ptasia) świadczy o złośliwości choroby,
  – rozruch jest utrudniony.

  27. Jaki % dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową ma wodogłowie?
  – 90%.

  28. W profilaktyce przykurczów stosuje się:
  – pozycje ułożeniowe,
  – ćwiczenia bierne,
  – masaże.

  29. Objaw Trendelenburga występuje w:
  – zwichnięcie biodra,
  – szpotawość kości udowej.

  30. Co to znaczy handicap? (Kwolek I, s. 281)
  – według WHO HANDICAP = upośledzenie = ograniczenie możliwości życiowych osoby niepełnosprawnej, nieprzystosowanie społeczne do odgrywania ról rodzinnych i zawodowych oraz brak mechanizmów adaptacyjnych do danych warunków środowiskowych.

  31. Diagnostyka według Vojty, co bierzemy pod uwagę?
  – reakcje ułożeniowe,
  – automatyzm odruchów,
  – spontaniczną motorykę.

  32. Do metody Vojty nie należy:
  – ocena posturalna.

  33. Jakie części kości ramiennej są pokryte okostną?
  – szyjka chirurgiczna, guzek mniejszy, guzek większy,
  – szyjka anatomiczna.

  34. Reanimacja :
  – 1 osoba  30 : 2, 100 / min.,
  – 2 osoby  5 : 1, 60 / min.

  35. Talus verticalis występuje w:
  – kość skokowa ustawiona pionowo w RTG w rzucie bocznym jest charakterystyczną cechą wrodzonej stopy płasko-koślawej.

  36. Ulnaryzacja łokcia w młodzieńczym zapaleniu stawów wynika z:
  – zajęcia ścięgien prostowników.

  37. Ściany miednicy są zbudowane przez:
  – kości,
  – mięśnie:

  38. Unerwienie przywspółczulne jelit z n. błędnego:
  – jelita cienkie, jelito grube do 2/3 okrężnicy poprzecznej.

  39. Cewnikowanie przerywane jest stosowane w pęcherzu i dlaczego:
  – wytworzenie automatyzmu pęcherzowego, przy uszkodzeniach powyżej ośrodków rdzeniowych, powyżej S2.

  40. Fibromialgia – co to jest?
  – grupa często występujących pozastawowych schorzeń reumatycznych charakteryzujących się silnym bólem, tkliwością na ucisk i sztywnością mięśni, okolic przyczepów ścięgien.

  41. Stopa piętowa – jaki but?
  – dopasowany do zniekształcenia, usztywniony w przodostopiu,
  – korygujący stopę: obcas wydłużony do tyłu.

  42. Zespół po kardiotomii ma przyczynę:
  – hemodynamiczną,
  – wirusową ,
  – bakteryjną,
  – immunologiczną.

  43. Pacjent w 7. dobie po zawale, po plastyce naczyń wieńcowych trafia na oddział rehabilitacji:
  – po wykonaniu próby wysiłkowej ma wdrożony odpowiedni model rehabilitacji,
  – na oddział rehabilitacji powinien trafić po 3 tygodniach.

  44. LETOR:
  – Orteza kończyn dolnych dla paraplegików.

  45. Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego obejmuje:
  – niestabilność,
  – podwichnięcie,
  – zwichnięcie,
  – niedorozwój panewki i głowy kości udowej.

  46. U 6 – tygodniowego dziecka nie budzi niepokoju?
  – ułożenie zgięciowe.

  47. Wodociąg mózgu jest w:
  – śródmózgowiu.

  48. Fale nieprawidłowe w EEG:
  – alfa,
  – beta,
  – theta,
  – iglice,

  49. Ile % tętna wysiłkowego obejmuje przewlekła praca?
  – 40%.

  50. W cukrzycy po zawale serca jakie są normy TG, LDL,HDL, cholesterolu?
  – Cholesterol<200
  - LDL<100
  - HDL<45
  - TG<160
  - Glukoza<110.

  51. Jaki odruch bada się drażniąc nerw piszczelowy?
  - odruch H.

  52. Jak oblicza się limit tętna treningowego w rehabilitacji kardiologicznej?
  - na podstawie próby wysiłkowej.

  53. Ile razy jest mniejsze natężenie pola magnetycznego w magnetostymulacji od pola magnetycznego niskiej częstotliwości?
  - 1000 x , 10 do 3, 10 do 6.

  54. Przeciwwskazaniem do magnetoterapii jest:
  - ciąża,
  - endoproteza,
  - implant elektroniczny,
  - cukrzyca typu I., młodocianych,
  - choroba naczyń wieńcowych.

  55. Krzywa it – co to jest?
  - zależność natężenia prądu od czasu w impulsach prostokątnych i trójkątnych,
  - ...

  56. Prądy Kotza?
  - zmodulowane średnich częstotliwości na m.

  57. Biodoza – co to jest?
  - dawka promieniowania UV.

  58. Proteza PTB, gdzie podparcie?
  - więzadło właściwe rzepki,

  59. Jakie spełnia zadanie lej protezy?
  - stanowi miejsce kontaktu uda z protezą.

  60. Sterowanie protezą udową:
  - mięsień pośladkowy wielki, głowa prosta m. czworogłowego,
  - ...

  61. Stabilizacja kolana w protezie udowej:
  - mięśnie: pośladkowy wielki.

  62. Kiedy dasz protezę bioelektryczną?
  - ...

  63. Jakie obuwie ortopedyczne w niedowładzie kończyny?
  - ...

  64. Dla paraplegików stosuje się aparaty:
  - stabilizujące.

  65. Zastosowanie leja silikonowego:
  - kikut dobrze umięśniony,
  - szczególnie w podwójnej amputacji,
  - u chorych z zaburzeniami naczyniowymi.

  66. W protezie kończyny górnej ruch palców wywołany jest przez:
  - barki,
  - przedramię w stawie łokciowym,
  - ...

  67. W jakim wieku stosuje się protezę kosmetyczną przy obustronnej amputacji?
  - 6 miesięcy,
  - 1,5 roku.

  68. Kiedy u dziecka z wrodzoną amputacja przedramienia dajemy protezę kosmetyczną?
  - jak najwcześniej.

  69. Wskazania do przerwania próby wysiłkowej:
  - ból dławicowy,
  - obniżenie odcinka ST o 2 mm,
  - uniesienie skośne ku górze o 1 mm,
  - groźne zaburzenia rytmu serca,
  - kombinacje.

  70. Wskazania do termoterapii:
  - przewlekłe procesy zapalne,
  - ostre procesy zapalne,
  - ostre zespoły bólowe,
  - przewlekłe zespoły bólowe,
  - kombinacje.

  71. Reobaza:
  - ...

  72. Z wymienionych o akupunkturze:
  1. jest rozpowszechniona w USA
  2. może skutecznie wspierać leczenie bólu
  3. jej efekt się tłumaczy działaniem na łuk odruchowy
  4. udowodnione jest istnienie meridianów jako struktur morfologicznych
  5. 5. –
  prawdziwe są:
  A/ 1,2,3
  B/ 2,3
  C/ 1,2,3,4
  D/ 2,3,4
  E/ -

  73. Wykładnikiem osteoporozy (żadnych bliższych określeń) jest:
  A/ BMD
  B/ T – score
  C/ Z – score
  D/ E/ -
  74. Przy zastosowaniu UV następuje zwiększenie częstotliwości – które z poniższych odpowiedzi są prawdziwe:
  A/ należy zwiększyć moc dawki
  B/ należy zmniejszyć moc dawki
  C/ nie ma to wpływu na oddziaływanie na tkanki powierzchowne
  D/ nie należy zmieniać mocy
  E/ nie wpływa to na moc
  Kombinacje a, b, c, d, e.

  75. Przy protezowaniu na poziomie stawu Lisfranca, Choparta należy zwrócić uwagę na nieprawidłowe ustawienie stopy:
  A/ piętowe
  B/ koślawe
  C/ szpotawe
  D/ z odwodzeniem przodostopia
  E/ z przywiedzeniem przodosopia

  76. Jakie mm. odgrywają wiodącą rolę w prowadzeniu kikuta – amputacja na poziomie uda:
  – m. pośladkowy średni i prosty.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.