Bank pytań na egzamin

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1055

  TEST 2007 wiosna

  1. Obuwie ortopedyczne to:
  – ortoza czynna,
  – ortoza bierna,
  – aparat pomocniczy,
  – ani ortoza, ani aparat,
  – urządzenie poprawiające lokomocję.

  2. Przy wyrównywaniu u dziecka różnicy długości kończyny powyżej 10 cm
  nadbudówka jest zbudowana z:
  – metalu,
  – skóry,
  – drewna,
  – korka,
  – tworzywa sztucznego.

  3. 65-letni pacjent, palący papierosy, bóle barku nasilające się od kilku miesięcy, zwłaszcza w nocy, nie reagujące na NLPZ, najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:
  – zespół Personage’a-Turnera,
  – outlet syndrome,
  – zespół Pancoasta,
  – zespół żebra szyjnego.

  4. Przy podejrzeniu udaru mózgu, celem rozpoznania i włączenia leczenia należy jak najwcześniej wykonać:
  – CT, EKG, ECHO serca, angioNMR, przepływy w tt. dogłowowych.
  Wielokrotny wybór.

  5. Peloidy to:
  – substancje organiczne,
  – nieorganiczne,
  – mieszanina subst. org. i nieorganicznych,

  6. Zespół Gerstmanna cechuje się:
  – ognisko uszkodzenia w lewym płacie ciemieniowym (zakręt nadbrzeżny i kątowy),
  – brak rozróżniania prawej i lewej strony ciała,
  – akalkulia,
  – apraksja,
  Wielokrotny wybór.

  7. Gorsety korekcyjne zastosujesz:
  – skolioza 200-400 u dorastających,
  – 10-200,
  – w celach profilaktycznych,
  – w przygotowaniu do operacji.

  8. FES zastosujesz:
  – w udarach,
  – w SM,
  – w uszkodzeniach nn. obwodowych,

  9. FES powoduje:
  – zgięcie grzbietowe stopy,
  – zgięcie podeszwowe,
  – nawrócenie,
  – odwrócenie,
  – odwiedzenie
  Wielokrotny wybór.

  10. Ćw. kontralateralne to:
  – ćw. tej samej strony ciała,
  – przeciwnej strony ciała,

  11. Skala EDSS została opracowana w celu oceny sprawności pacjenta w:
  – SM,
  – udary,
  – dystrofie mm.,
  – SM i udary,

  12. Złamanie szyjki kości udowej zespolone prętami Endera można pionizować:
  – w 1-2 dobie po zabiegu,
  – po 7 dniach,
  – po 14 dniach,
  – po 3 miesiącach,
  – po uzyskaniu zrostu kostnego.

  13. Pacjent z SM, siedzący na wózku, sam się przesiada, ile to pkt. w skali EDSS:
  – 5,
  – 6,
  – 7,
  – 8.

  14. Pełne wgojenie się endoprotezy biodra i wzmocnienie mięśni następuje po:
  – 1-3 m-cach,
  – 3-6 m-cach,
  – 6-12 mies.,
  – 12-24 mies.

  15. Oznaczenie strefy zagrożenia na drzwiach gabinetu z Terapulsem to:
  – duże czerwone koło, w środku małe żółte koło,
  – duże żółte koło, w środku małe czerwone koło,
  – duże białe koło, w środku małe niebieskie koło,
  – duże niebieskie koło, w środku małe białe koło,

  16. Oddziaływanie ogólne fizykoterapii na organizm zachodzi na wysokości:
  – rdzeń,
  – podkorowo,
  – kora mózgu,
  – pień mózgu,

  17. Lej owalny pełnokontaktowy stosowany jest w amputacji:
  – podudzi,
  – uda,
  – Syme’a,

  18. Wskaźnikiem reinerwacji m. w EMG jest:
  – pojawianie się potencjałów czynnościowych,
  – zanikanie fibryllacji,

  19. Degeneracja Wallera dotyczy:
  – nerw obwodowy,
  – korzeń rdzeniowy,
  – komórek kory mózgu,
  – marskości wątroby,
  – płytki nerwowo-mięśniowej.

  20. Jakie ćwiczenia zaproponujesz dla pacjenta z 4 MET:
  – izometryczne,
  – ogólnousprawniające,
  – ogólnokondycyjne,
  – przyłóżkowe,
  – z oporem.

  21. Najbardziej charakterystyczne połowicze uszkodzenia rdzenia występują w:
  – zespole Brown-Sequarda,
  – zespole centralnym,
  – zespole t. rdzeniowej przedniej,

  22. Zespół Brown-Sequarda charakteryzuje się:
  – niedowład połowiczy spastyczny po stronie uszkodzenia i zaburzenia czucia bólu i
  temperatury po stronie przeciwnej,
  – niedowład połowiczy wiotki po stronie uszkodzenia i zaburzenia czucia bólu i
  temperatury po stronie przeciwnej,
  – niedowład połowiczy spastyczny po stronie przeciwnej i zaburzenia czucia bólu i
  temperatury po stronie uszkodzenia,

  23. Tzw. ,,potencjały gigantyczne” pojawiają się w uszkodzeniu:
  – mięśnia,
  – nerwu obwodowego,
  – korzenia rdzeniowego,
  – rdzenia kręgowego,
  – kory mózgu.

  24. Objawy rdzeniowego zaniku mięśni.

  25. Zastosowanie mechanizmu trików znajduje zastosowanie w:
  – uszkodzeniu rdzenia kręgowego,
  – uszkodzeniu nerwów obwodowych kończyny górnej,
  – uszkodzeniu mm.

  26. Przemieszczenie jądra miażdżystego występuje zawsze w stronę:
  – najmniejszego obciążenia,
  – największego obciążenia,
  – ku przodowi niezależnie od obciążenia,
  – ku tyłowi niezależnie od obciążenia,

  27. Przykurcz Volkmana charakteryzuje się:

  28. Spastyczność jest wyrazem zwiększonej aktywności:
  – układu komórek γ,
  – komórek α,
  – kory mózgowej,

  29. W ostrym okresie rzs zastosujesz:

  30. Wskazania do synowektomii.

  31. W uszkodzeniu splotu ramiennego typu Erba występuje:
  – ograniczenie odwodzenia ramienia i rotacji zewnętrznej,
  – ograniczenie przywodzenia ramienia i rotacji wewnętrznej,
  – ograniczenie zgięcia ramienia i rotacji zewnętrznej,

  32. Łopatka odstająca może wystąpić przy uszkodzeniu:
  – nerwu piersiowego długiego i podłopatkowego,
  – korzeni C5,
  – n. piersiowego długiego,
  – m. serratus anterior + trapezius,
  – m. nadgrzebieniowy i podłopatkowy (błędne).

  33. Urządzenie pomocnicze do pionizacji i poruszania się to:
  – aparat reciprokalny,
  – LETOR,
  – łuski,
  – parapodium.

  34. Biostymulacja to:
  – laser,
  – magnetoterapia,
  – światło spolaryzowane.

  35. Cechy lasera to:
  – spójność,
  – monochromatyczność,
  – równoległość wiązki,
  – koherencja,
  – polaryzacja.

  36. Przyczyną zespołu algodystroficznego w kończynie górnej może być:
  – uszkodzenie stożka rotatorów,
  – uraz barku,
  – dyskopatia szyjna.

  37. W ostrym okresie zespołu Sudecka zastosujesz:
  – ćw.czynne,
  – ćw. bierne,
  – elektrostymulację.

  38. Jonoforezy nie można łączyć razem z:
  – prądem faradycznym,
  – prądami stałymi,
  – magnetoterapią.

  39. Testy charakterystyczne dla schorzeń stawu biodrowego to:
  – Anvilla,
  – Drehmanna,
  – Thomasa,
  – Payra.

  40. Test Spurlinga wskazuje na:
  – uszkodzenie nerwów splotu ramiennego,
  – uszkodzenie korzeni rdzeniowych odcinka szyjnego,
  – zespół cieśni nadgarstka,

  41. Przeciwwskazaniami do zastosowania UD jest:
  – niezakończony wzrost nasad kości długich,
  – ciąża,
  – nowotwory,
  – ostry stan zapalny.

  42. Stawy Luschki:
  – występują w odcinku szyjnym na wysokości od C2 do C6,
  – występują poniżej C3 do C7,
  – występują w odcinku lędźwiowym,
  – posiadają torebkę stawową,
  – ograniczają otwór m kręgowy,
  – ochraniają splot barkowy.
  Wielokrotny wybór.

  43. Różnicą w metodach Brunnstromm, Bobath jest:
  – podejście do synergii.

  44. Metoda NDT dla:
  – wymienione różne grupy wiekowe.

  45. Powikłania udaru mózgu to:
  – podwichnięcie barku,
  – zespół zaniedbywania połowiczego,
  – ZUM,
  – odoskrzelowe zapalenie płuc.

  46. Ortozy w leczeniu zachowawczym dysplazji biodra to:
  – szyna Degi,
  – poduszka Frejki,
  – rozwórka Koszli,
  – pajacyk Grucy.

  47. Weryfikacją skierowań do uzdrowiska w NFZ zajmuje się:
  – lekarz balneoklimatologii,
  – lekarz specjalista rehabilitacji medycznej,
  – internista,
  – ortopeda,
  – neurolog.
  48. Lej owalny jest:
  – częścią protezy kanadyjskiej,
  – częścią protezy uda,
  – częścią protezy przedramienia,
  – zapobiega przykurczowi odwiedzeniowemu kikuta uda.

  49. Do instrumentalnych metod pomiaru spastyczności nie należą:
  – skala Ashworth,
  – skala Tardieu,
  – goniometr wahadłowy,
  – EDSS,
  – Barthel.

  50. SFTR to:
  – system standaryzowanego pomiaru ruchomości stawów obwodowych,
  – skala oceny wydolności ruchowej pacjenta poudarowego,

  51. Metoda Cyriax:
  – wzorzec torebkowy,

  52. Metoda Tauba to:
  – metoda rehabilitacji pacjentów z niedowładem połowiczym,
  – metoda usprawniania chorych z porażeniem kończyn dolnych,
  – wymuszonego używania kończyny niedowładnej,
  – wymaga zgody pacjenta.

  53. Jak się ustawia kikut ramienia przy amputacji powyżej łokcia:
  – w rotacji zewnętrznej i przywiedzeniu,
  – w rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu,
  – w rotacji zewnętrznej, odwiedzeniu i zgięciu w stawie ramiennym,

  54. Różnice między obj. korzeniowymi i rzekomokorzeniowymi:

  55. Jakie częstotliwości najczęściej stosuje się w UD:
  – 0,8-2 MHz,
  – 3,5-4 MHz.

  56. Przy rozruszniku serca nie wolno zastosować:
  – krioterapii,
  – elektroterapii,
  – pola magnetycznego,
  – lasera,

  57. Zakrzepica żylna – co można zastosować:
  – ćw. oddechowe,
  – ćw. skutecznego kaszlu,
  – ćw. czynno-bierne,
  – ćw. czynne.

  58. Największe bezwzględne przeciwwskazanie do reh. kardiologicznej:
  – tętniak rozwarstwiający aorty,
  – zakrzepica żył kończyn dolnych,
  – niestabilna choroba wieńcowa,

  59. Do jakich celów służy neuroliza i fenolizacja:
  – jest to metoda uszkodzenia nerwów przy braku skuteczności leczenia uciążliwych
  bólów,
  – sposób uszkodzenia mięśni obwodowych,

  60. Co ma znaczenie w ES:
  – kształt impulsu,
  – amplituda,
  – czas trwania bodźca,
  – długość przerwy pomiędzy bodźcami.

  61. Test 6 MWT ma zastosowanie w:
  – chromaniu neurogennym,
  – zawale m. sercowego,
  – chorobach naczyniowych kończyn dolnych,

  62. Co jest celem rehabilitacji przedrentowej w ZUS:
  – powrót do pracy,
  – przekwalifikowanie zawodowe,
  – zmniejszenie trwałego inwalidztwa,

  63. Dyssynergia wypieraczowo-zwieraczowa polega na:

  64. Po złamaniu szyjki kości udowej nie można zastosować:
  – ćw.oddechowych,
  – izometrycznych,
  – czynnych st. skokowego,
  – ćw.czynnych wolnych kkg i kd po stronie operowanej.

  65. Konflikt rzepkowo-udowy można podejrzewać, kiedy:
  – ból występuje w okolicy kolana podczas schodzenia po schodach,
  – podczas wchodzenia po schodach,

  66. Stopa końsko-szpotawa to:
  – pronacja,
  – supinacja,

  67. Zabiegi typowo przeciwbólowe to:
  – TENS,
  – prądy DD,
  – krioterapia,

  68. Złamanie osteoporotyczne trzonu kręgu Th12 zaopatruje się:
  – gorsetem Jevetta,
  – gorsetem typu Boston,
  – sznurówką wielostalkową,
  – pasem biodrowo-lędźwiowym.

  69. Przy dysplazji stawu biodrowego kończyna dolna ustawia się:
  a) w odwiedzeniu, rotacji zew., zgięciu,
  b) w odwiedzeniu, rot. wew., zgięciu,
  c) w przywiedzeniu, rot.zew.,zgięciu,
  d) w przywiedzeniu, rot.wew., zgięciu,
  e) w odwiedzeniu, rot. wew., wyproście.

  70. Protezę bioelektryczną zastosujesz:
  a) w podwójnych amputacjach,
  b) przy wysokiej amputacji kończyny górnej,
  c) przy amputacji na wysokości nadgarstka,
  d) amputacjach u dzieci.

  71. Skierowanie do szpitala sanatoryjnego wydaje:
  a) klinika rehabilitacji,
  b) oddział rehabilitacji,
  c) POZ,
  d) poradnia przyszpitalna,
  e) poradnia specjalistyczna.
  Wielokrotny wybór.

  72. Czynnikiem udaru o podłożu zatoru nie jest:
  – nadciśnienie tętnicze,
  – sztuczna zastawka,
  – kardiomiopatia rostrzeniowa,
  – przebyta zakrzepica.
  …..kombinacje.

  73. W bólu neuralgicznym zastosujesz z wyboru:
  – p/padaczkowe,
  – opioidy,
  – p/depresyjne,
  – nlpz,
  kombinacje.

  74. W zapaleniu stawu biodrowego pierwsza ulega ograniczeniu:
  – odwiedzenie,
  – przywiedzenie,
  – rotacja wewn.,
  – rotacja zewn.,
  – przeprost,
  – przeprost kolana.

  75. Groźne dla życia powikłanie udaru mózgu to:
  – moczówka prosta,
  – uszkodzenie stożka rotatorów,
  – zapalenie oskrzeli.

  76. Przyczyna ograniczenia odwiedzenia barku w rzs: (jedna odp.)
  – osłabienie m naramiennego,
  – przewlekłe zapalenie kaletki podbarkowej,
  – zarośnięcie zachyłka dolnego.

  77. Uszkodzenie Erba jakie mięśnie.
  kombinacje

  78. Co nie należy do pomiaru siły mięśniowej:
  – test fotodynamiczny,
  – Lovetta,
  – kalifornijski ,
  – MRC=Lovetta amerykański.

  79. Kiedy występują bóle pleców w chorbie Scheuermanna:

  80. Kto kieruje do Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (kombinacje).

  81. P/wskazaniem bezwzględnym do testu wysiłkowego jest:
  – zakrzepowe zapalenie żył,
  – stan psychiczny,
  – rozwarstwiający tętniak aorty,
  – utrwalone migotanie przedsionków.

  82. W profilaktyce złamania osteoporotycznego zastosujesz:

  83. Budowa stopy typu SACH.

  84. Co trzeba stosować w MPD?
  – toksyna botulinowa,
  – wydłużanie ścięgien,
  – hamowanie metodą Bobathów,
  – wzmacnianie mm. niedowładnych.

  85. Test sześciominutowy – przeciwwskazania.

  86. Niewydolność krążenia spowodowana NT i zawałem m. sercowego, jakie ćwiczenia?
  – leżące,
  – siedzące,
  – stojące,
  – żadnych nie stosować.

  87. Co pogorszy stan pacjenta kardiologicznego?
  – astma,
  – POChP,
  – przebyty udar,
  – zaburzenia równowagi,
  – epizod zakrzepicy.

  88. Zakłady Aktywizacji Zawodowej zajmują się:

  89. W miażdżycy tętnic kończyn dolnych stosuje się:
  – ćw. Burgera,
  – masaż wirowy,
  – ćw. czynne.

  90. Relaksacja poizometryczna:
  – duży czy
  – mały opór przykładamy.

  91. Choroba zwyrodnieniowa, kiedy chory czuje ból i sztywność:
  – rano,
  – wieczorem,
  – rano i wieczorem,
  – do ½ h rano.

  92. Jakich ćwiczeń nie można stosować w przypadku endoprotezy stawu biodrowego?

  93. Czego się nie stosuje z fizykoterapii w niewydolności krążenia?

  94. Orzeczenie o niepełnosprawności przed 16 rokiem życia i po 16 r.ż.:
  -dzieciom się nie orzeka o stopniu.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.