Czerwiec 2017

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1069

  1)Jakie ćwiczenia po operacji stożka rotatorów – chodziło o izometryczne ( wg Brotzmana nie stosujemy ćw. czynnych)
  2)Jakie jest znaczenie techniki głaskania – habituacja, itd. ( wszystkie odp. Ok)
  3)Odczyny po zastosowaniu NLPZ w jonoforezie i fonoforezie
  4)Jaki zabieg można zastosować u pacjenta z SM – chodziło o magnetostymulację ( ważne –różnice między magnetostymulacją i magnetoterapią)
  5)Dawki pola magnetycznego najczęściej stosowane – do 100 HZ, 1000HZ, 10000HZ itp.
  6)Parafina, ultradźwięki-po podaniu jakich leków nie uzyskasz efektu rozgrzewającego- leki obkurczające naczynia
  5)W jakich przypadkach zastosujesz bioptron – w odpowiedziach gojące się rany
  6)Złamanie PILON- ciężkie załamanie piszczeli wieloodłamowe…
  7)Dystrofia mięśniowa – pytanie takie jak w listopadzie ale inaczej sformułowane – chodziło o to, że nie likwidujemy przeprostu i nie korygujemy ustawienia stóp bo dziecko przestanie chodzić
  • MPD- bardzo dużo pytań
  analiza chodu : 8) w fazie LR (loading response) obserwujemy ….
  9) W fazie MS (mid stance) obserwujemy
  10) ciężkie uszkodzenia mpd korelują z – była odp. Wcześniactwem poniżej 30 t.c.
  i krwawienie III, IV st. ( pozostałe odpowiedzi były bez sensu
  11) pytanie o system klasyfikacji funkcjonalnych zdolności motorycznych dla dzieci z MPD : GMFCS (Gross Motor Function Classification System)
  12) pytanie o to samo co wyżej – konkretnie o stopień III ( skala V stopniowa) – dziecko porusza się z pomocą balkonika
  13) zespół Klippla –Feila – „wrodzona krótka szyja”
  14) SM-PP – choroba SM przewlekle postępująca
  15) Reguła wklęsło – wypukła – pytanie powtarza się co roku
  16 ) Pomijanie stronne to : …
  17) Czy saturacja 93% jest prawidłowa ( odp. Nie, norma 95%)
  18) POCHP – klasyfikacja GOLD
  małe nasilenie objawów i małe ryzyko zaostrzeń (grupa A)
  objawy bardziej nasilone; małe ryzyko zaostrzeń (grupa B)
  małe nasilenie objawów, ale duże ryzyko zaostrzeń (grupa C)
  objawy bardziej nasilone; duże ryzyko zaostrzeń (grupa D).

  19) POCHP – jakich ćwiczeń nie zastosujemy u pacjenta z FEV1< 50% 20) POCHP - objawy bardziej nasilone; małe ryzyko zaostrzeń i FEV1>50% to charakterystyka pacjenta z grupy : B
  21) Objaw Pidelou
  22) Po rekonstrukcji ACL – jakie ćwiczenia wykonujemy i jakie zakresy ruchu (wg Brocmana!!!)
  Pytanie podobne do pytania z listopada ale inaczej skonstruowane i inne odpowiedzi ( prawidłowa że ćw. W łańcuchach zamkniętych)
  23) upośledzenie wyprostu kciuka uwarunkowane jest zaburzeniem funkcji nerwu:..
  24) Uskodzenie nerwu aksonotmesis jakie zabiegi stosujemy
  25) Był wymieniony któryś z testów łąkotkowych i trzeba było zaznaczyć że to o to chodzi
  26) ULTT-1 n. pośrodkowy
  27) Jakie testy nie zaliczane są do testów równoważnych ( była wymieniona próba Romberga, Tinetti, Poma G, SLS ) SLS –single leg stence! Poma G dotyczy chodu
  28) wg jakiego modelu będziesz rehabilitować pacjenta, który jest po zabiegu CABG bez powikłań
  29) w II okresie rehab. w których grupach nie stosujemy ćwiczeń oporowych
  30) w III okresie , II etapie rehab. na jakim poziomie tętna będziemy ćwiczyć
  31) Pulmonologia- ułożenie drenażowe – opis przypadku, jak należy ułożyć pacjenta
  32) pytanie o skalę Borga
  33) testy wykorzystywane w diagnostyce Barku – Hawkinsa, Neera itd. – wszystkie odp. ok

  34) Przy endoprotezie jakie ruchy będą predysponować do zwichnięcia z dojścia przedniego- wymienione i do wyboru
  35) Próba Schwartza wykorzystywana : w ocenie wydolności krążeniowo-żylnej
  36) Skale funkconalne: Bartel, ADL, IADL
  37) Najczęstsze schorzenie w geriatrii : POCHP
  38) skróty z oddechówki FEV1, Peak VO2, MEF
  39) Spirometria dynamiczna: wszystkie odp. z F  FVC, FV1
  40 )Odruchowe pełzanie dotyczy: met. Vojty
  41) niewydolność lewej tętnicy wieńcowej wiąże się z zawałem ściany przedniej,…
  42) niewydolność prawej tętnicy wieńcowej wiąże się z …
  43) Reakcje skojarzeniowe: u kogo występują
  44) Skolioza I stopnia wg King Moe to : lędźwiowa?
  45) czy jeśli ruchomość stawu oceniona jest na 3w klasyfikacji wg Stodarda to wykonujemy manipulacje, mobilizacje, czy w ogóle nie wykonujemy terapii i jeszcze 2 odpowiedzi
  3 – ruchomość prawidłowa, więc nie wykonujemy terapii

  Ad. tej klasyfikacji można znaleźć info na stronie:
  http://www.fizjolek.pl/wp-content/uploads/2013/05/Teoretyczne-podstawy-Medycyny-Manualnej.pdf

  LISTOPAD 2016
  • Jak długo trzeba nosić unieruchomienie po zwichnięciu łokcia? 3-4 dni (gips, orteza)
  • Jaki jest rytm ugniatania w masażu ( 40-50 ruchów/min, 40% czasu)
  • Odczyny polekowe w jonoforezie – swędzenie, rumień, świąd
  • Po podaniu dopaminy jakiego pacjenta można w polu magnetycznym (wymienine m.in. Parkinson, udar) Parkinson
  • Parafina, ultradźwięki-po podaniu jakich leków nie uzyskasz efektu rozgrzewającego- leki obkurczające naczynia
  • Pole magnetyczne –chyba ze 3 pytania:
  jaki kształt mają mieć impulsy przy złamaniu – prostokąt do kości, trójkąt do mm (naprzemiennie)
  zmianach zwyrodnieniowych-j.w. + sinusoidalny
  • Który zabieg najmniej przegrzeje: pole magnetyczne, laser wysokoenergotonowy, solux, laser podczerwony,
  • Złamanie PILON- ciężkie załamanie piszczeli wieloodłamowe…
  • Choroba HOUGLUNDA…. pięta
  • Peloidy –humifikacja dotyczy borowiny
  • Zgodnie z zasadą wypukła -ruch odbywa się: …
  • Formowanie kikuta trwa-3 tyg, 3 miesiace, 6 miesięcy, 12 miesiecy ( może być też pytanie o najkrótszy czas – 100 dni)
  • Zapatrzenie w łuski dla osób po udarze powinno być: NIE rutynowo
  • Udar- kiedy rozpoczniesz rehabilitacje?od razu
  • Udar- na Sali intensywnej terapii udarów powinni znajdować się pacjenci- z udaremi choroba dodatkowo ,z guzem mózgu, z czynna chorobą jakas tam, wymienione różne a na koniec wszyscy –i to prawdiłowe
  • Guz Pancoasta –dotyczy- szczytu płuca i nacieka żebra, kręgi, uszkodzenie splotu ramiennego
  • Kiedy pacjent jest zagrożony TACHYKARDIĄ.kiedy frakcja wyrzutowa serca wzrasta do 90, 95,100,105,110/min
  • Było podane ciśnienie O2, CO2, i saturacja i które są prawidłowe
  • Jak wygląda podstawowe bad. Pulmonologiczne –
  – spirometria, badanie mechaniki oddychania, badanie wymiany gazowej, próby wysiłkowe, próby farmakologiczne
  • Zmiany w chodzie u osób starszych- zmniejszenie długości kroku, prędkości, wydłużona faza podwójnego podporu, zwiększona różnorodnośc chodu
  • Zmiany w mięśniach u osob starszych: SARKOPENIA
  • Skala ASHWOTR –na 0 PKT – OK
  • Co mierzymy skalą ASHWORT- napięcie mięsni:
  0 – brak zwiększonego napięcia mięśniowego.
  1 – niewielkie zwiększenie napięcia powodujące “przytrzymanie” podczas poruszania kończyną w kierunku zgięcia-wyprostu.
  2 – bardziej zaznaczone ograniczenie zgięcia, ale kończyna prostuje się i zgina z łatwością.
  3 – znaczne zwiększenie napięcia, ruch bierny trudny do wykonania.
  4 – kończyna unieruchomiona w zgięciu lub w wyproście.
  • Test Rissera: V stopni
  • Objaw Pidelou – test wyprzedzania w siadzie
  • PO UNIERUCHOMIENIU DŁUGOTERMINOWYM U PACJENTA ZAOBSERWUJESZ: tachykardia I zmniejszenie pojemności wyrzutowej
  • Ileostomia- to stomia jelita cienkiego
  • Lifting- dotyczy pnf
  • U pacjnta z bólem l/s zastosujesz sznurówke, pasy!
  • Przy złamaniu kiedy zastosujesz gorset Jeawetta- odcinek piersiowuy,bądź Th-L
  • Podział plastyczności mózgu- plastyczność rozwojowa, naprawcza, kompensacyjna
  • Kompensacja:
  Po zaistnieniu defektu i związanej z tym utracie czynności, ustrój samoczynnie uruchamia posiadane rezerwy, dążąc do natychmiastowego wyrównania powstałego braku funkcjonalnego. Takie działanie organizmu nosi nazwę kompensacji samoistnej. Kompensacja samoistna jest w pewnym sensie procesem niekorzystnym, gdyż prowadzi najczęściej do ponownej utraty czynności lub ograniczonego przywrócenia czynności. Kompensacji samoistnej przeciwstawia się kompensację kierowaną. Ta jest procesem korzystnym i prowadzi do maksymalnie możliwej kompensacji.
  PRAWA KOMPENSACJI – prawa Anochina
  1.Kompensacja jest zdolnością wrodzoną żywych organizmów. W przypadku zaistnienia ubytku morfologicznego lub funkcjonalnego ustrój samoczynnie uruchamia posiadane rezerwy zastępcze. Odbywa się to przez ogólną mobilizację ustroju do wysiłku większego niż w warunkach normalnych.
  2.Proces kompensacji zapoczątkowany jest poprzez sygnalizowanie o defekcie. Chodzi tu o informowanie OUN o zaistniałej sytuacji na obwodzie. Dostatecznie silna sygnalizacja sprzyja procesowi kompensacji. Wiąże się to także z aktywnym i prawidłowym oddziaływaniem psycho- i fizjoterapeutycznym.
  3.Fałszywa sygnalizacja o defekcie jest przyczyną błędnie przebiegającej kompensacji. Np. po amputacji- fałszywa sygnalizacja powoduje odczucia fantomowe, nieprawidłowe wzorce ruchowe – patologiczna motoryka.
  4.Kompensacja opiera się na wzmożeniu starej lub nowej aferencji. Chodzi tu o zwiększenie dopływu pobudzeń do analizatora kinestetycznego, jako że wytwarzanie zastępczych odruchów warunkowych dokonuje się na drodze trwałego pobudzenia sygnałami z obwodu. Wyzwolenie przez organizm oczekiwanej reakcji zachodzi pod wpływ
  • Rodzaj miednicy :
  – wysokoasymilowana ( wysoko ustawione promotorium, długa kość krzyżowa)
  – niskoasymilowana( nisko promotorium, znaczne nachylenie miednicy)
  – przeciętna
  • Co to jest kąt Q – linia od SIAS do rzepki i od guzowatości piszczeli do rzepki – dla kobiet kąt 14 st, dla mężczyzn 17 (+/-3)
  • Zapis wg SFTR koślawości kolan- F 15-0-0
  • Zapis wg SFTR wyprost -0-zgięcie w odcinku szyjnym kręgosłupa: (S)40st-0-40
  (F) 45-0-45
  (R) 50-0-50
  Dla Th-L : (S)30-0-85, (F)30-0-30, (R) 50-0-50

  • Zwichnięcie w st. ramiennym – ćwiczenia w pierwszym tygodniu: bez odwodzenia i rotacji zewn
  • Ćwiczenia w PCL jakie i jaki kąt : I tydzień: do 45 stopni ( w pierwszym tygodniu orteza zaryglowana stopni), II-III tydzień 60 stopni, IV-VIII: 90 stopni
  • Ćwiczenia w ACL ,jakie kąty : I tydzień 90 stopni, drugi 105-115 stopni, III tydzień – 115-125 stopni, Iv – powyżej 125 stopni
  • Kiedy rozpoczniesz ćwiczenia po operacji metoda zewnętrzną cieśni nadgarstka: od razu
  • ULTT-1 n. pośrodkowy
  • Parkinson-podane objawy, który nie świadczy o tym schorzeniu
  • Alzhaimer- kiedy wczesny :30-60
  • Test POMA B- czego dotyczy i ile prób zawiera: dotyczy równowagi (balance) – 9 części
  POMA G (gait) – 7 części
  <19 pkt wysokie ryzyko upadku, 19-24 średnie, od 25-28 małe
  POMA= TINETTI
  • Testy dotyczące depresji- wymienione skróty angielskie i zestawione parami –wybierz poprawne BDI – Becka Depress Index, Geriatryczna Skala Depresji (GDS)
  • Testy dotyczące chodu- skróty po angielsku ,zestawione parami-które nie dotyczą chodu
  POMA G, Tinetti, TUG, WIQ, BBT, BFBT (2 razy Berg), CGA ( COG)
  • Jakich ćwiczeń nie wykonujemy w 2-3 dobie po zawale w modelu A1 (wymienione i trzeba było wybrać): statycznych, z oporem, zw. ciśnienie w klatce piers.
  • Amputacja- kiedy zaopatrzenie w protezę mioelektryczna ręki- wymienione poziomy amputacji palców, przedramienia, ramienia, kciuka
  Chromanie przestankowe- wymienine objawy i kiedy to jest III stopien
  skala de La Fontaine’a: I – brak objawów klinicznych lub objawy dyskretne, II – chromanie przestankowe
  IIa – dystans chromania ponad 200 m, IIb – dystans chromania do 200 m
  III – bóle kończyn w spoczynku
  IV – martwica lub zgorzel kończyny
  • Nutacja – zgięcie kości krzyżowej wzg. biodrowej – ślizg k. krzyżowej do tyłu i ku dołowi
  • Model rehabilitacji II OKRES w kardiologii po zawale serca ILE POWINIEN TRWAĆ: ( 3 tygodnie najkrócej, 12 tyg. najdłużej
  • Jaki podział MPDZ jest najbardziej powszechny- wg Ingrmana
  • Co wchodzi w skład stymulacji SI -układ przedsionkowy, priopriorecepcji, dotyk
  • Co potrafi dziecko wg Chrzanowskiej w 6 miesiacu życia- obrót na plecy i na brzuch
  • Co potrafi dziecko 2 letnie
  2 lata: dziecko wchodzi i schodzi ze schodów samodzielnie – krok po kroku, zeskakuje ze stopnia, stoi na jednej nodze 2 s, kopnie piłkę
  • Odruchy:
  Prymitywne odruchy fazowe: rdzeń kręgowy
  Posturalne odruchy toniczne: pień mózgu
  Reakcje nastawcze: śródmózgowie
  Reakcje równowagi: kora mózgowa
  Najsilniejszy wpływ reakcji nastawczych – 10-12 m-c życia (utrzymują się do 5 rż)

  Przykład: Odruch nastawczy – odruch Landaua
  • Chwyt:
  - dłoniowy promieniowy 7 mż ( odwiedzenie kciuka)
  - dłoniowy palcowy – 9 mż – przeciwstawienie kciuka
  - Pęsetowy dolny 9-12 mż
  - pęsetowy górny 12 mż
  -szczypcowy 12 mż
  • Czego nie OBEJMUJE badanie wg Fiorentino- chodziło o poziom mózdzkowy
  badanie wg Fiorentino:
  1- poziom rdzeniowy
  2- poziom mostu (ATOS)
  3- poziom śródmózgowia
  4-poziom korowy
  • Sfery rozwoju psychomotorycznego
  • z jakiego poziomu odruchów nie obejmuje badanie neurologiczne niemowląt z obciążonym wywiadem
  • Co jest najcięższa deformacja w MPDz- chodziło o dysplazję biodra
  • Co jest sprzężone z Mpdz –chodziło ze zaburzenia słuchu i w jakiej postaci MPDZ to występuje
  Postać pozapiramidowa ( wyst. też w diplegii i hemiplegii)
  • Jakie metody obecnie są najpopularniejsze w rehabilitacji dzieci-Bobath i Vojta
  • Gdzie są zlokalizowane baroreceptory-5 róznych odpowiedzi
  Mechanizmy regulujące ciśnienie krwi
  Ośrodek naczynioruchowy znajduje się w rdzeniu przedłużonym
  W przypadku obniżenia ciśnienia krwi dochodzi do sygnalizacji za pomowca baroreceptorów, które znajdują się w zatoce tętnicy szyjnej, łuku aorty, sercu i tętnicy płucnej.
  Ta impulsacja powoduje odruchowy skurcz tętniczek obwodowych i tętnic.
  W przypadku podwyższenia ciśnienia dochodzi sygnalizacja z rozciąganych ścian dużych tętnic co powoduje drażnienie nerwu błędnego. Reakcja ze strony n. błędnego powoduje zwolnienie akcji serca i rozszerzenie naczyń trzewnych (a także uwolnienie się hormonu reniny w nerkach), co chroni mózg przed nadmiarem krwi
  • Pulmonologia- ułożenie drenażowe -2 pytania jedno w segmentach szczytowych, drugie w segmentach podstawowych
  OCENA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH
  Dla oceny badania czynnościowego płuc konieczna jest znajomość wartości należnych z uwzględnieniem płci, wieku i wysokości ciała. Dla dorosłych najczęściej używane są wartości należne wg Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (ECCS – European Community of Coal and Steel) lub normy szwedzkie wg Burglunda.
  Po uzyskaniu wyników badania objętości i pojemności płuc oraz prób dynamicznych porównuje się je z wartościami należnymi.
  Odchylenia sięgające 20% uważane są za mieszczące się w granicach normy. Według Bolta i wsp. obniżenie wartości VC i FEV1 poniżej 80% normy i podwyższenie wartości RV powyżej 30% normy świadczy o rozpoczynającym się ograniczeniu rezerw wentylacyjnych. Obniżenie VC i FEV1 poniżej 60% normy i podwyższenie RV powyżej 35% normy wskazują na ograniczenie rezerw wentylacyjnych w stopniu średnim. Zmniejszenie VC i FEV1 poniżej 40% normy i zwiększenie RV powyżej 40% normy świadczą o ciężkich zaburzeniach wentylacyjnych, określanych jako duże ograniczenie rezerw wentylacyjnych.
  Badanie spirometryczne pozwala rozpoznawać dwie zasadnicze postacie upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc: postać restrykcyjną i obturacyjną. W postaci restrykcyjnej zmniejszeniu ulega pojemność życiowa płuc i natężona pojemność wydechowa pierwszosekundowa, ale wskaźnik odsetkowy FEV1% VC jest prawidłowy. Restrykcja może być wywołana uszkodzeniem lub ubytkiem miąższu płucnego, lub może też zależeć od chorób opłucnej, czy zmian układu kostno-stawowego klatki piersiowej. Głównym objawem postaci obturacyjnej w badaniu spirometrycznym jest zmniejszenie FEV1 i FEV1%VC.
  Postać obturacyjna spowodowana jest zwiększeniem oporu dla przepływu powietrza przez drogi oddechowe wskutek ich zwężenia z różnych przyczyn, jak np.: obrzęk błony śluzowej, nagromadzenie wydzieliny zapalnej, skurcz warstwy mięśniowej oskrzeli.
  KWALIFIKACJA DO GRUP POCHP (COPD)
  TEST ROWEROWY
  ≤70W GRUPA C
  80-100W GRUPA B
  >100W GRUPA A
  3 min – 40W, 1 min – 50W, 1 min – 60W

  10 – stopniowa SKALA BORGA
  10 – ĆWICZENIA INDYWIDUALNE
  7 – 9 GRUPA D
  4 – 6 GRUPA C
  2 – 3 GRUPA B
  USPRAWNIANIE
  ĆWICZENIA GRUPOWE (oddechowe)
  TRENING INTERWAŁOWY na ergometrze rowerowym
  ZAJĘCIA RELAKSACYJNE
  + wszyscy pacjenci inhalacje z NACL, sosny, mucosolvanu lub azulanu oraz drenaż ułożeniowy z oklepywaniem
  TRENING INTERWAŁOWY: 4 MINUTY JAZDY, 2 MINUTY ODPOCZYNKU
  Grupa A – 50W, 70W, 90W…..
  Grupa B – 50W, 60W, 70W…..
  Grupa C – 50W, 50W, 50W…..
  Ilość prób uzależniona od uzyskania tętna treningowego wyliczanego na podstawie wzoru:
  WZÓR CARVONENA
  [(HR wysiłkowe – HR spoczynkowe)*%] + HR
  POChP rozpoznaje się u osób, u których stosunek FEV1 do FVC wynosi <0,7 (70%).
  Na podstawie wytycznych GOLD wyróżnia się 4 grupy chorych na POCHP:
  1. małe nasilenie objawów i małe ryzyko zaostrzeń (grupa A)
  2. objawy bardziej nasilone; małe ryzyko zaostrzeń (grupa B)
  3. małe nasilenie objawów, ale duże ryzyko zaostrzeń (grupa C)
  4. objawy bardziej nasilone; duże ryzyko zaostrzeń (grupa D).
  Podział :
  -obturacja małego stopnia: FEV1 >80% gr.A
  – obturacja umiarkowana: FEV1 50—80% GR.B
  – obturacja ciężka: FEV1 30—50% GR. C
  – obturacja bardzo ciężka: FEV1 <30% GR. D
  Diagnostyka: test CAT, COPD Assessment Test™, zmodyfikowany kwestionariusz Medical research Cuncil (mMRC) – 5 stopni
  • Stosunek FEV1 do FEV 80%
  • Coś o TLC - Na TLC składa się: VC (obj. życiowa), TV( objętość oddechowa), IRV ( obj. zapasowa wdechowa, ERV( wydechowa), RV (zalegająca); TLC=5-6 l
  • Niestabilność tylną w stawie barkowym zbadasz za pomocą testów- chodziło o szufladę tylną
  • Przy zwichnięciu w stawie barkowym przednim (SLAP)- jakie ćwiczenia po zabiegu – bez rotacji zewn. i odwiedzenia
  • Przy endoprotezie jakie ruchy będą predysponować do zwichnięcia z dojścia przedniego- wymienione i do wyboru
  - rotacja zewn., przywiedzenie, wyprost
  - z dojścia tylnego: zgięcie, przywiedzenie i rotacja wewn
  • Jakie cele będą nadrzędne w usprawnianiu pacjenta po udarze mózgu- chodziło ze optymalne dla pacjenta
  • Co będzie wpływać na rozwój choroby Alzhaimera- wiek, płeć, rasa, waga ….
  • Przy badaniu pacjenta z zaburzeniami psychogennymi zwrócisz uwagę na zachowanie pacjenta w związku –chęć odniesienia zysku, zainteresowanie sobą, świeży uraz….,symulowanie objawów

  • Test jaki zastosujesz do sprawdzenia wydolności krążeniowo-żylnej:
  1. Próba Schwartza
  2. Próba kaszlu
  3. Próba Trendelenburga
  4. Odwrotna próba Trendelenburga
  5. Próba Perthesa
  6. Próba Pratta
  7. Próba Fregana
  8. test Homansa – wyprost kolana +stopy, zgięcie kolana+ stopy + ucisk podudzia –ból w przypadku zakrzepu
  9. Test Ratschowa – Bergera – 2 minuty kd w górze + ćwiczenia krążeniowe, potem w dole, potem na łóżku
  • Długotrwała prewencja nadciśnienia po udarze mózgu –obejmiesz ćwiczeniami- obwód stacyjny, nordic walking+cw Burgera,
  • W jakiej grupie chorych zastosujesz ćwiczenia Wg Burgera- chodziło o choroby krążenia
  • Po udarze jaka skala będzie oceniać pacjenta- chodziło ze funkcjonalna BARTEL
  • Ustawa o zawodzie- kiedy ustaje prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
  • Zamrożony bark- jakie warunki predysponują do tego schorzenia m.inn cukrzyca, kobieta, hormony
  • Choroba Dipitrena dotyczy najczęściej …- rozcięgno dłoniowe
  • Test McMurray co ocenia- łąkotki
  • Wysiłek spowoduje hiperglikemie gdy poziom cukru wyniesie- >300
  • Skala Borga ocenisz –dusznośc
  • Najczęściej wykorzystywana do pomostowania –żyła PIERSIOWA WEWN.
  • Pacjenta zakwalifikujesz do modelu A w II fazie gdy osiągnie w próbie > 7 met
  • Usprawnianie w udarze- kompleksowe współdziałanie
  • Jakie są wtórne zagrożenia chorobą niedokrwienna serca/zawałem -PAPIEROSY
  • Kardioprotekcyjny wpływ wysiłku fizycznego na układ nerwowy – obniżenie ciśnienia , tętna
  • Peak VO2 – szczytowe pochłanianie tlenu
  • Co wspomoże regeneracje nerwów obwodowych w przypadku neuropraxis – nic nie robimy!!! ( w odp. Jest ciepło i elektrostymulacje ale trzeba zaznaczyć nic)
  • Manipulacje – były tu pary i trzeba było wybrać odpowiedni zestaw
  • Testem Speeda i Yergasona zbadasz : m. dwugłowy
  • Ograniczenie ruchomości typu GIRD dotyczy stawu : ramiennego
  • P/wskazania do pola magn: cukrzyca, nadciśnienie
  • Chromanie przestankowe jakie ćwiczenia dla pacjentów i jak długo trwające –były wymienione grupy i po ile trwaja
  Ma być 3 x 30 min
  Jałowe martwice:
  – Perthesa
  – Freiberga – Kohlera II- głowa II, nasada III k.
  – Osgooda Schlattera
  -Scheurmana
  -Kohlera I – k. łódkowata
  – Kienbecka – k. księżycowata
  -Haglunda
  – Koniga
  – Blaunta
  – Panneta – głowa k. ramiennej
  – Preisera – k. łódeczkowata

  • Spirometria dynamiczna:
  Parametry spirometrii dynamicznej. Objętości płuc mierzone w warunkach dynamicznych odzwierciedlają stan dróg oddechowych. FVC (Forced Vital Capacity) – natężona pojemność życiowa płuc; pojemność mierzona w czasie gwałtownego wydechu poprzedzonego maksymalnym wdechem. FEV1 (Forced Expiratory Volume in one second) – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa; objętość powietrza wydychanego w pierwszej sekundzie natężonego wydechu. FEV1/FVC – stosunek FEV1/FVC wyrażony w procentach. PEF (Peak Expiratory Flow) – szczytowy przepływ wydechowy; maksymalna liczba litrów powietrza, która byłaby wydychana w ciągu sekundy lub minuty, gdyby taka szybkość przepływu została utrzymana. MEF75,50,25(Maximal Expiratory Flow) – maksymalny przepływ wydechowy w wybranych momentach natężonego wydechu. Na przykład MEF75 oznacza szybkość przepływu powietrza podczas natężonego wydechu po wydychnięciu 25% FVC, a liczba 75 oznacza, że pozostało jeszcze do wydychnięcia 75% FVC. MIF50 (Maximal Inspiratory Flow) – maksymalny przepływ wdechowy dla 50% FVC. FEF25,50,75 (Forced Expiratory Flow) – natężony przepływ wydechowy w wybranych momentach natężonego wydechu. Na przykład FEF75 oznacza, że badany już wydychnął 75% FVC. Wobec tego należy pamiętać, że można porównywać tylko wartości MEF50 i FEF50, ponieważ mierzone są w tym samym momencie wydechu

  • Wzorzec torebkowy
  Wzorzec torebkowy – procentowe zestawienie ograniczeń tych ruchów dla poszczególnych stawów przedstawiony w ten sposób że na początku wymieniamy ruchy najbardziej ograniczone a po nich mniej. Rozpoznanie wzorca wskazuje nam na toczący się stan zapalny, zwyrodnieniowy w stawie

  • Metoda SI
  – pień mózgu
  – móżdżek
  – jądra podstawy
  – hipokamp
  -ciało migdałowate i modzelowate
  – podwzgórze
  -wzgórze
  – kora mózgu

  Egzoszkielet – KSO GT™

  • Reakcje skojarzeniowe:
  – to ruchy automatyczne do pojawienia się których dochodzi w innej części ciała w wyniku wykonania ruchu czynnego lub przeciwko oporowi
  – objaw Sorquesa: zgięcie kg do 150 stopni ułatwia wyprost i odwiedzenie palców
  – objaw Raimista- odwodzenie lub przywodzenie w stawie biodrowym w kd zdrowej wywołuje efekt przeciwny w kd chorej
  – synkinezje homolateralne kończyny- zgięcie kg powoduje zgięcie kd

  Artroplastyka (wymiana) stawu ramiennego – ruch rotacji zewn. i wewn. ograniczony do zakresów uzyskanych podczas operacji przez 4-6 tyg. Nie ćwiczymy rotacji wewn. i wyprostu!!!!

  Zespół ciasnoty podbarkowej
  – pierwotny ( zabieg dekompresji podbarkowej)
  – wtórny ( leczenie operacyjne polega na uzyskaniu stabilizacji)
  Po artroskopowej dekompresji – do 6 tyg. bez odwodzenia i rotacji
  Bez przywodzenia do 8 tyg

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.