Ortpedia pytania

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1066

  Pytania ortopedia

  1. Do zwichnięcia przedniego stawu ramiennego dochodzi najczęściej w skutek:

  a. urazu bezpośredniego
  b. upadku na kończynę przywiedzioną i zrotowaną na zewnątrz
  c. upadku na kończynę odwiedzioną i zrotowaną na zewnątrz
  d. silnego pociągnięcia za wyprostowaną i zrotowaną do wewnątrz kończynę

  2. Całkowita lub częściowa utrata łączności- kontaktu powierzchni stawowych to:

  a. skręcenie stawu
  b. naciągnięcie i naderwanie
  c. zwichniecie stawu
  d. uszkodzenie ścięgien i torebki stawowej

  3. W przypadku skręcenia stawu skokowego III° optymalnym sposobem ostatecznego
  zaopatrzenia jest:

  a. unieruchomienie w szynie podudziowej
  b. unieruchomienie opaską elastyczną
  c. unieruchomienie w gipsie udowym
  d. unieruchomienie w bucie gipsowym

  4. Najczęstsze następstwa złamania szyjki kości udowej:

  a. nieprawidłowy zrost i staw rzekomy
  b. martwica jałowa głowy i staw rzekomy szyjki
  c. martwica jałowa głowy i nieprawidłowy zrost
  d. nieprawidłowy zrost i choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

  5. Najczęstsze sposoby leczenia operacyjnego złamań szyjki kości udowej to:

  a. gwóźdź gamma lub endoprotezoplastyka częściowa
  b. pręty Endera i gipsowy but derotacyjny
  c. śruby lub endoprotezoplastyka częściowa
  d. zespolenie śrubą ryglowaną lub prętami Endera

  6. Złamanie kostek goleni należy:

  a. leczyć operacyjnie
  b. nieoperacyjnie w opatrunku gipsowym
  c. przede wszystkim czynnościowo
  d. a) lub b)

  7. Przy urazach stawu kolanowego najczęściej dochodzi do:

  a. uszkodzenia łąkotki bocznej i obydwu więzadeł krzyżowych
  b. uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej więzadła krzyżowego tylnego i tylnej torebki stawowej
  c. uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej, więzadła krzyżowego przedniego i pobocznego przyśrodkowego
  d. uszkodzenie łąkotki bocznej, więzadła krzyżowego przedniego i bocznego strzałkowego

  8. W celu zapobiegania nawracających urazów w stawie skokowym (distorsio) należy:

  a. stosować opaski elastyczne ortezy stabilizujące
  b. unikać ćwiczeń z dużym obciążeniem i amplitudą
  c. wykonywać ćwiczenia poprawiające koordynację i propriocepcję
  d. stosować masaże podwodne i ciepłolecznictwo

  9. W szóstym tygodniu po rekonstrukcji ACL nie wykonuje się:

  a. ćwiczeń na szynie CPM (artromot)
  b. ćwiczeń czynnych w łańcuchach zamkniętych
  c. ćwiczeń biernego wyprostu
  d. mobilizacji i ćwiczeń kokonitrakcji

  10. Przy zwichnięciu przednim stawu łokciowego najczęściej dochodzi do złamania:

  a. wyrostka dziobiastego
  b. głowy kości promieniowej
  c. głowy kości ramiennej
  d. wyrostka łokciowego

  11. „ Ręka błogosławiąca” to wynik uszkodzenia:

  a. nerwu pośrodkowego na wysokości nadgarstka
  b. nerwu łokciowego
  c. nerwu pośrodkowego powyżej nadgarstka (na wysokości kości ramiennej)
  d. nerwu pośrodkowego

  12. Przykurcz Volkmana powstaje w wyniku:

  a. wadliwego unieruchomienia- zespolenia kończyny
  b. nieodpowiedniego postępowania rehabilitacyjnego- duże natężenie ćwiczeń i zabiegów fizykalnych
  c. niedokrwienia kończyny z postępującym zwyrodnieniem nerwów i mięśni
  d. zbyt późnego wszczęcia usprawniania kończyny

  13. Zniekształcenie elementów kostnych kręgosłupa w skoliozie to:

  a. rotacja
  b. torsja i rotacja
  c. torsja
  d. żadne z powyższych

  14. Do objawów drugorzędnych skoliozy zaliczamy:

  a. zaburzenia ze strony narządów wewnętrznych
  b. pozorne skrócenie kończyny dolnej
  c. rotacja i torsja kręgów
  d. garb żebrowy, deformacja miednicy i klatki piersiowej

  15. Charakterystyczne objawy przy zaawansowanej zwyrodnieniowej chorobie stawów to:

  a. występowanie bólów nocnych
  b. ograniczenie ruchomości stawu
  c. zniekształcenie obrysów zewnętrznych stawu
  d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  16. Różnica w objawach między zespołem bolesnego barku, a algadystroficznym bark- ręka
  to:

  a. zmiany troficzne w obrębie ręki
  b. bolesność w okolicy obręczy barkowej i stawu ramiennego
  c. przykurcze mięśniowe
  d. nie ma różnicy

  17. Kikut kineplastyczny ramienia i przedramienia to:

  a. przecięcie kości kikuta i ponowne zespolenie pod kątem 45°- 60°
  b. podłużne rozdzielenie kikuta przedramienia utworzenia dwóch palców
  c. utworzenie tunelu w wybranych mięśniach kończyny górnej i klatki piersiowej.
  d. Przykrycie kikuta fałdem mięśniowo- skórnym

  18. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym typu „smagnięcie biczem” (whiplash injury)
  powstaje w wyniku:

  a. skoku na „główkę” do płytkiej wody
  b. upadku na pośladki z wysokości
  c. uderzenia w okolicy szyi twardym przedmiotem
  d. w wyniku uderzenia od tyłu w stojący lub wolno poruszający się pojazd

  19. Stabilne złamania w dolnym odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa
  stabilizujemy:

  a. opatrunkiem gipsowym typu Minerwa
  b. gorsetem Jevetta
  c. klamrą Crutchfielda
  d. kołnierzem Florida

  20. Złamanie awulsyjne to:

  a. złamanie z mechanizmu bezpośredniego
  b. złamanie z mechanizmu skrętnego i zgięciowego
  c. złamanie z pociągania przyczepu kostnego
  d. złamanie ze zgniecenia

  21. Łokieć tenisisty to entezopatia przyczepu bliższego

  a. mięśni prostowników nadgarstka i palców
  b. mięśni zginacza nadgarstka
  c. mięsni krótkich ręki
  d. mięśnia odwodziciela kciuka

  22. Złamanie Galleazi to:

  a. złamanie kości promieniowej
  b. złamanie kości promieniowej i zwichnięcie w stawie promieniowo- łokciowym dalszym
  c. złamanie kości łokciowej
  d. złamanie kości łokciowej i zwichnięcie w stawie promieniowo- łokciowym bliższym

  23. Największe ryzyko wystąpienia stawu rzekomego występuje przy złamaniu:

  a. kości księżycowatej
  b. kości grochowatej
  c. kości łódeczkowatej
  d. kości haczykowatej

  24. Badaniem o najwyższej czułości i dokładności stosowanym w diagnostyce zespołu kanału nadgarstka jest:

  a. EMG
  b. USG
  c. RTG
  d. Wszystkie w jednakowym stopniu

  25. Kciuk trzaskający to schorzenie dotyczące:

  a. nerwu między- paliczkowego wspólnego
  b. powięzi dłoniowej
  c. pochewki ścięgna zginacza długiego kciuka
  d. zwyrodnienia stawu między- paliczkowego kciuka

  26. Choroba Dupuytrena występuje częściej:

  a. u kobiet
  b. u mężczyzn
  c. u obu płci w jednakowym stopniu
  d. u dzieci

  27. Objaw klawisza jest charakterystyczny dla:

  a. złamania obojczyka
  b. zwichnięcia przedniego w stawie ramiennym
  c. zwichnięcia w stawie mostkowo- obojczykowym
  d. zwichnięcia w stawie obojczykowo- barkowym

  28. Przy złamaniu na granicy 1/3 środkowej i 1/3 dalszej kości ramiennej może dojść do uszkodzenia:

  a. nerwu łokciowego
  b. nerwu promieniowego
  c. nerwu pośrodkowego
  d. nerwu pochodnego

  29. Ból przy odwodzeniu czynnym ramienia w zakresie 70°- 120° wskazuje na:

  a. uszkodzenie stożka ratatorów
  b. zerwanie głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
  c. zwyrodnienie w stawie obojczykowo- barkowym
  d. porażenie splotu barkowego

  30. Testem balotowania rzepki oceniamy:
  a. uszkodzenie łąkotki przysrodkowej
  b. chondromalację rzepki
  c. obecność płynu wysiękowego w stawie kolanowym
  d. zerwanie więzadła ACL

  31. Gorset Milvauke’a to gorset:
  a. gipsowy całkowity
  b. gipsowy częściowy
  c. z oparciem na miednicy i potylicy oraz z użyciem pelot
  d. wszystkie w/w odpowiedzi są nieprawidłowe

  32. Złamanie szyjki kości udowej może być:
  a. złamaniem wewnątrz i zewnątrz torebkowym
  b. tylko zewnątrz torebkowym
  c. tylko wewnątrz torebkowym
  d. złamaniem w obrębie dystalnej części uda

  33. Najlepsza proteza ręki to:
  a. standardowa ręka Steepera
  b. ręka bioelektryczna
  c. Otto Bocka mechaniczna
  d. standardowy hak dwudzielny

  34. Szynę Denis-Browna zastosujesz przy:
  a. płaskostopiu poprzecznym u dorosłych
  b. w niestabilnym stawie skokowym u dorosłych
  c. w doleczaniu stopy piętowej porażonej
  d. w doleczaniu stopy końsko-szpotawej wrodzonej u dzieci

  35.W chorobie Perthesa zastosujesz:
  a. podwyższenie obcasa buta po stronie zdrowej i zmodyfikowana szynę Thomasa
  b. ortezę stabilizacyjno-szynową kolana
  c. pajacyk Grucy
  d. protezę PTB

  36. W chorobie Perthesa w leczeniu ułożeniowym zaleca się:
  a. zgięcie odwiedzenie i rotację zewnętrzną uda
  b. wyprost, przywiedzenie, rotację wewn. uda
  c. tylko zgięcie w stawie biodrowym
  d. wyprost, przywiedzenie i supinacje stopy
  e.
  37. Co preferujesz w niestabilności kolana:
  a. opatrunek gipsowy biodrowy
  b. endoprotezę typu st. Geogr.
  c. ortezę typu tutor ortopedyczny
  d. but gipsowy

  38. Choroba Osgood – Schlatera to martwica aseptyczna:
  a. rzepki
  b. guza piętowego
  c. guzowatości kości piszczelowej
  d. głowy kości udowej

  39. Mechanizm dystrakcji polega na:
  a. oddaleniu odcinka dalszego stawu przy ustabilizowanym odcinku bliższym
  b. oddaleniu odcinka bliższego stawu przy ustabilizowaniu odcinka dalszego
  c. równoczesnym oddaleniu obu odcinków stawu
  d. docisku (kompresji) powierzchni stawowych

  40. Genu recurvatum oznacza:
  a. kolano zgięte
  b. kolano przegięte
  c. kolano szpotawe
  d. kolano koślawe

  41. Objaw Trendelenburga polega na:
  a. opadaniu miednicy po stronie zdrowej przy obunożnym podparciu
  b. opadaniu miednicy po stronie chorej przy obunożnym podparciu
  c. opadaniu miednicy po stronie zdrowej przy jednonożnym podparciu
  d. opadaniu miednicy po stronie chorej przy jednonożnym podparciu

  42. Przykurcz ischemiczny Volkmana jest to:
  a. określamy także jako zespół ciasnoty zespołów powięziowych
  b. ciężkie powikłanie związane ze złamaniem kości piszczelowej
  c. ciężkie powikłanie związane ze złamaniem kości strzałkowej
  d. wszystkie w/w odpowiedzi są nieprawidłowe

  43. Zespół Sudecka jest to bolesne obrzmienie tkanek okołostawowych występujące po:
  a. po złamaniach kości
  b. po zerwaniu przyczepu ścięgna
  c. jest to typowa entezopatia
  d. żadne z powyższych

  44. Torebka stawowa składa się z następujących warstw:
  a. jest jednowarstwowa
  b. warstwy zewnętrznej włóknistej
  c. warstwy wewnętrznej maziowej
  d. obu wyżej wymienionych

  45. Wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego to wada spowodowana:
  a. nawykowym ustawieniem głowy z pochyleniem jej w kierunku jednej ze stron
  b. zmianami w mięśniu mostkowo-obojczykowo-sutkowym prowadzącymi do jego skrócenia
  c. skróceniem mięśnia platysma
  d. strukturalnymi zmianami kostnymi kręgów odc. piersiowego kręgosłupa

  46. Łaciński termin „fractura” oznacza:
  a. skręcenie kręgu
  b. obrót kręgu
  c. sklinowacenie kręgu
  d. złamanie

  47. W przypadku obustronnego zaniedbanego wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego
  dziecko porusza się chodem:
  a. brodzącym
  b. kłaniającym
  c. kaczkowatym
  d. żadnym z tych rodzajów

  48. Choroba Scheuermana dotyczy zaburzeń w budowie:
  a. obręczy biodrowej
  b. obręczy barkowej
  c. trzonów kręgowych odcinka piersiowego kręgosłupa
  d. odcinka szyjnego kręgosłupa

  49. Skrót oznaczający więzadło krzyżowe – przednie to:
  a. ACL
  b. TCL
  c. LCL
  d. MCL

  50. Łaciński termin „luxatio habitualis” oznacza:
  a. nawykowe zwichnięcie
  b. stłuczenie
  c. sklinowacenie złamanie
  d. złamanie z przemieszczeniem

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.