Pytania pulmonologia

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1061

  Pytania – pulmunologia

  1 Mięśnie wdechowe właściwe to:
  a. mięsień zębaty przedni
  b. miesienie międzyżebrowy zewnętrzne
  c. miesienie międzyżebrowy wewnętrzne
  d. mięśnie brzucha

  2 Mięśnie wdechowe pomocnicze to:
  a. mięsień prosty brzucha
  b. miesienie międzyżebrowy zewnętrzne
  c. miesienie międzyżebrowy wewnętrzne
  d. mięsień piersiowy mniejszy

  3 Mięśnie wydechowe pomocnicze to:
  a. mięsień piersiowy mniejszy
  b. miesienie międzyżebrowy wewnętrzne
  c. miesienie pochyłe
  d. mięsień prosty brzucha

  4 Do mięsni oddechowych nie należą:
  a. mięsień piersiowy mniejszy
  b. miesienie międzyżebrowy wewnętrzne
  c. mięsień piersiowy większy
  d. mięsień prosty brzucha

  5 Mięśnie wdechowe właściwe to:
  a. przepona
  b. przepona i mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne
  c. przepona i mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne
  d. mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne

  6 W spirometrii objętość TV to objętość powietrza:
  a. która pozostaje w płucach po największym wydechu
  b. którą badany wydycha z płuc w czasie maksymalnego wydechu, mierzona od szczytu spokojnego wydechu do szczytu maksymalnego wydechu
  c. którą badany może wprowadzić do płuc w czasie maksymalnego wdechu, mierzona od szczytu spokojnego wdechu do szczytu maksymalnego wdechu
  d. wdychanego i wydychanego podczas jednego spokojnego cyklu oddechowego

  7 W spirometrii objętość IRV to objętość powietrza:
  a. która pozostaje w płucach po największym wydechu
  b. którą badany wydycha z płuc w czasie maksymalnego wydechu, mierzona od szczytu spokojnego wydechu do szczytu maksymalnego wydechu
  c. którą badany może wprowadzić do płuc w czasie maksymalnego wdechu, mierzona od szczytu spokojnego wdechu do szczytu maksymalnego wdechu
  d. wdychanego i wydychanego podczas jednego spokojnego cyklu oddechowego

  8 W spirometrii objętość ERV to objętość powietrza:
  a. która pozostaje w płucach po największym wydechu
  b. którą badany wydycha z płuc w czasie maksymalnego wydechu, mierzona od szczytu spokojnego wydechu do szczytu maksymalnego wydechu
  c. którą badany może wprowadzić do płuc w czasie maksymalnego wdechu, mierzona od szczytu spokojnego wdechu do szczytu maksymalnego wdechu
  d. wdychanego i wydychanego podczas jednego spokojnego cyklu oddechowego

  9 W spirometrii objętość RV to objętość powietrza:
  a. która pozostaje w płucach po największym wydechu
  b. którą badany wydycha z płuc w czasie maksymalnego wydechu, mierzona od szczytu spokojnego wydechu do szczytu maksymalnego wydechu
  c. którą badany może wprowadzić do płuc w czasie maksymalnego wdechu, mierzona od szczytu spokojnego wdechu do szczytu maksymalnego wdechu
  d. wdychanego i wydychanego podczas jednego spokojnego cyklu oddechowego

  10 Objętość RV w warunkach prawidłowych wynosi około:
  a. 25% TLC
  b. 25% VC
  c. 25% FRC
  d. 25% FEV1

  11 W skład pojemności VC wchodzą następujące objętości:
  a. TV + IRV,
  b. TV + IRV + ERV
  c. TV + IRV + ERV + RV
  d. ERV + RV

  12 W której z poniższych pozycji ciała najbardziej utrudniony jest wdech:
  a. pozycja Trendelenburga
  b. leżenie tyłem
  c. siad
  d. pozycja stojąca

  13 W której z poniższych pozycji ciała najbardziej ułatwiony jest wdech:
  a. pozycja Trendelenburga
  b. leżenie tyłem
  c. siad
  d. pozycja stojąca

  14 Długotrwały kaszel:
  a. sprzyja powstaniu rozedmy płuc
  b. sprzyja powstaniu odmy opłucnej
  c. upośledza wypełnianie się krwią prawego przedsionka
  d. prawidłowe są odpowiedzi a, b i c

  15 Objawem niewydolności oddechowej jest:
  a. hipoksemia
  b. duszność
  c. sinica
  d. wszystkie są prawdziwe

  16 Przeciwwskazania do oklepywania klatki piersiowej to:
  a. zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym
  b. wiek podeszły i osteoporoza
  c. stany wzmożonego napięcia mięśniowego
  d. prawidłowe są b i c

  17 Postać obturacyjna zaburzeń wentylacji płuc powstaje w następstwie:
  a. przewlekłego zapalenia oskrzeli, astmy oskrzelowej, rozedmy płuc
  b. astmy oskrzelowej, POCHP, wysiękowego zapalenia opłucnej
  c. gruźlicy płuc, odmy opłucnej, nacieków zapalnych tkanki płucnej
  d. rozstrzeni oskrzeli, zniekształceń klatki piersiowej, zwłóknienia płuc

  18 Fizjoterapia oddechowa w postaci ograniczającej ma na celu:
  a. wzmocnienie mięśni klatki piersiowej
  b. naukę kontroli odruchu kaszlu
  c. nauczenie chorego oddychania torem górnożebrowym i rozciągnięcie mm. kl. piersiowej
  d. nauczenie efektywnego, wydłużonego wydechu wraz z oddychaniem torem przeponowym

  19 Stosunek wdechu do wydechu w czasie ćwiczeń oddechowych powinien wynosić:
  a. 0,5 : 1
  b. 1 : 1
  c. 1 : 3
  d. 1 : 5

  20 Prężność (ciśnienie parcjalne) tlenu we krwi żylnej wynosi:
  a. 57 mmHg
  b. 47 mmHg
  c. 37 mmHg
  d. 27 mmHg

  21 Postać zaburzeń wentylacji w której zdolność rozszerzania się płuc jest zmniejszona, natomiast drożność oskrzeli – prawidłowa to postać:
  a. obturacyjna
  b. restrykcyjna
  c. utajona
  d. jawna

  22 Postać zaburzeń wentylacji w której drożność oskrzeli jest ograniczona to postać:
  a. obturacyjna
  b. restrykcyjna
  c. utajona
  d. jawna

  23 Do zaburzeń oddychania typy restrykcyjnego należą:
  a. skolioza w odcinku piersiowym i przewlekłe zapalenie oskrzeli,
  b. skolioza w odcinku piersiowym i klatka piersiowa lejkowata
  c. klatka piersiowa lejkowta i przewlekle zapalnie oskrzeli
  d. rozstrzenie oskrzeli i skolioza w odcinku piersiowym

  24 Do zaburzeń oddychania typu obturacyjnego należą:
  a. wysiękowe zapalenie opłucnej i przewlekłe zapalenie oskrzeli
  b. wysiękowe zapalenie opłucnej i skolioza w odcinku piersiowym
  c. przewlekłe zapalenie oskrzeli i skolioza w odcinku piersiowym
  d. przewlekłe zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa

  25 W zaburzeniach typu restrykcyjnego obserwujemy:
  a. wzrost VC
  b. brak zmiany VC
  c. spadek VC
  d. spadek RV

  26 Objętość powietrza pęcherzykowego nie biorącego udziału w wymianie gazów nazywamy:
  a. przestrzenią bezużyteczną anatomiczną
  b. przestrzenią bezużyteczną fizjologiczną
  c. przestrzenią bezużyteczną pęcherzykową
  d. przestrzenią bezużyteczną martwą

  27 Sytuacja w której powietrze dochodzi do pęcherzyków płucnych pozbawionych przepływu krwi na skutek zmian w naczyniach włosowatych to:
  a. jawna niewydolność oddechowa
  b. utajona niewydolność oddechowa
  c. przeciek włośniczkowy
  d. wentylacja daremna

  28 Sytuacja w której krew przepływa przez naczynia włosowate pęcherzyków płucnych, do których nie dotarło powietrze na skutek przeszkody oskrzelach to:
  a. jawna niewydolność oddechowa
  b. utajona niewydolność oddechowa
  c. przeciek włośniczkowy
  d. wentylacja daremna

  29 Anatomiczna przestrzeń bezużyteczna to powietrze wypełniające:
  a. oskrzela i pęcherzyki płucne
  b. oskrzela i tchawicę
  c. pęcherzyki płucne i tchawicę
  d. pęcherzyki płucne i krtań

  30 Hiperkapnia to stan w którym:
  a. wzrasta prężność O2 i spada prężność CO2
  b. wzrasta prężność CO2
  c. spada prężność O2
  d. spada prężność tlenu i wzrasta prężność CO2

  31 Prawidłowy stosunek wentylacji pęcherzykowej do przepływu krwi przez naczynia włosowate płuc wynosi:
  a. od 0,2 do 0,4
  b. od 0,4 do 0,6
  c. od 0,6 do 0,8
  d. od 0,8 do 1,0

  32 Celem ćwiczeń oddechowych jest poprawa czynności układu oddechowego przez:
  a. pobudzenie do efektywnego kaszlu
  b. zwiększenie ruchomości klatki piersiowej i przepony
  c. zwiększenie siły mięśni oddechowych
  d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  33 Odgłos opukowy bębenkowy występuje:
  a. nad zdrowymi płucami
  b. nad płucami nadmiernie powietrznymi
  c. nad płucami bezpowietrznymi
  d. w wysięku opłucnej

  34 Szmer oskrzelowy stwierdzamy:
  a. nad zdrowymi płucami
  b. nad bezpowietrzną tkanką płucną
  c. w przypadku dużej ilości płynu w jamie opłucnej
  d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

  35 Szmer pęcherzykowy stwierdzamy:
  a. nad zdrowymi płucami
  b. nad bezpowietrzną tkanką płucną
  c. w przypadku dużej ilości płynu w jamie opłucnej
  d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

  36 Chory odczuwa duszność, gdy rezerwa oddechowa spada poniżej:
  a. 90% wentylacji minutowej
  b. 80% wentylacji minutowej
  c. 70% wentylacji minutowej
  d. 60% wentylacji minutowej

  37 Zgłaszana przez pacjenta duszność podczas szybkiego marszu po płaskim lub pod górę lub na I piętro wskazuje na:
  a. MRC-1
  b. MRC-2
  c. MRC-3
  d. MRC-4

  Zgłaszana przez pacjenta duszność podczas dotrzymywania kroku w marszu
  38 po terenie płaskim osobie zdrowej w tym samym wieku wskazuje na:
  a. MRC -I
  b. MRC-II
  c. MRC-III
  d. MRC-IV

  39 Zgłaszana przez pacjenta duszność podczas marszu po terenie płaskim, we własnym tempie wskazuje na:
  a. MRC-I
  b. MRC-II
  c. MRC-III
  d. MRC-IV

  40 Zgłaszana przez pacjenta duszność odczuwana w spoczynku wskazuje na:
  a. MRC-III
  b. MRC-IV
  c. MRC-V
  d. MRC-VI

  41 Sinica pojawia się wówczas, gdy ilość odtlenowanej hemoglobiny we krwi naczyń włosowatych skóry i błon śluzowych przekracza:
  a. 1 g%
  b. 3 g%
  c. 5 g%
  d. 7 g%

  46. Liczba powtórzeń ćwiczeń oddechowych w 1 serii nie powinna przekraczać:
  a. 1 – 2
  b. 3 – 4
  c. 5 – 6
  d. 7 – 8

  47. Prawidłowa ilość oddechów na minutę u osoby dorosłej w spoczynku wynosi:
  a. 8-10
  b. 12-18
  c. 20-24
  d. 26-30

  48. W przypadku diagnozy tachypnea stwierdza się następującą ilość oddechów w spoczynku:
  a. >8
  b. >12
  c. >16
  d. >24

  49. W przypadku diagnozy bradypnea stwierdza się następującą ilość oddechów w spoczynku:
  a. <10
  b. <16
  c. <20
  d. <24

  50. Prawidłowa wartość MVV wynosi:
  a. 20-80 litrów/minutę
  b. 90-190 litrów/minutę
  c. 200-290 litrów/minutę
  d. 350-650 litrów/minutę

  51. Wykonywanie maksymalnie głębokich i szybkich oddechów w czasie 15 sekund jest typowe dla próby:
  a. MV,
  b. MVV,
  c. FEV1
  d. MEF75

  52. Wskaźnik FEV1 oznacza:
  a. natężoną objętość wydechową pojedynczego wydechu
  b. natężoną pojemność wydechową pierwszosekundową
  c. natężoną pojemność wdechową pierwszosekundową
  d. całkowitą pojemność wydechową w przeliczeniu na 1 sekundę

  53. Prawidłowa wartość PEF wynosi:
  a. 20-80 litrów/minutę
  b. 90-190 litrów/minutę
  c. 200-290% litrów/minutę
  d. 350-650 litrów/minutę

  54. Wartości parametrów MEF25, MEF50, MEF75 zależą od:
  a. siły mięśni wdechowych
  b. siły mięśni wydechowych
  c. drożności drobnych oskrzeli o średnicy < 3 mm d. drożności dużych oskrzeli o średnicy > 3 mm

  55. Podczas próby gaszenia zapałki pacjent powinien:
  a. zasznurować usta i napiąć mięśnie gardła
  b. otworzyć szeroko usta i napiąć mięśnie gardła
  c. zasznurować usta i rozluźnić mięśnie gardła
  d. otworzyć szeroko usta i rozluźnić mięśnie gardła

  56. Wysiękowe zapalenie opłucnej jest najczęściej powikłaniem:
  a. zapalenia płuc i zawału płuca,
  b. procesu nowotworowego i gruźlicy,
  c. gorączki reumatycznej,
  d. urazów klatki piersiowej

  57. W wysiękowym zapaleniu opłucnej w okresie przewlekłym układamy pacjenta na boku chorym w celu:
  a. zapobieżenia wytworzeniu się zrostów po stronie chorej
  b. wykonania ćwiczeń oddychania torem żebrowym po stronie chorej
  c. uzyskania wzmożenia pracy przepony po stronie chorej
  d. uzyskania rozciągnięcia ściany klatki piersiowej po stronie chorej

  58. W wysiękowym zapaleniu opłucnej w okresie ostrym układamy pacjenta na boku zdrowym w celu:
  a. wykonania ćwiczeń oddychania torem żebrowym po stronie zdrowej
  b. wykonania ćwiczeń oddychania torem żebrowym po stronie chorej
  c. uzyskania wzmożenia pracy przepony po stronie chorej
  d. zapobieżenia wytworzeniu się zrostów po stronie chorej

  59. W wysiękowym zapaleniu opłucnej w okresie ostrym układamy pacjenta:
  a. na boku zdrowym
  b. na boku chorym
  c. w leżeniu tyłem
  d. w pozycji Trendelenburga

  60. W wysiękowym zapaleniu opłucnej w okresie przewlekłym układamy pacjenta:
  a. tylko na boku zdrowym
  b. tylko na boku chorym
  c. na boku zdrowym oraz na krótko na boku chorym celem wykonania ćwiczeń
  oddechowych torem przeponowym,
  d. na boku chorym oraz na krótko na boku zdrowym celem wykonania ćwiczeń oddechowych torem przeponowym,

  61. W wysiękowym zapaleniu opłucnej w okresie przewlekłym w pozycji siedzącej pacjent powinien wykonywać:
  a. zgięcie boczne tułowia w stronę chorą
  b. zgięcie boczne tułowia w stronę zdrową
  c. tylko symetryczne ćwiczenia oddechowe
  d. pacjent nie powinien ćwiczyć w pozycji siedzącej

  62. Uporczywy kaszel i napadowe odkrztuszanie dużej ilości śluzowo-ropnej cuchnącej wydzieliny to objawy charakterystyczne dla:
  a. przewlekłego zapalenia oskrzeli
  b. rozstrzeli oskrzeli
  c. rozedmy płuc
  d. wysiękowego zapalenia oskrzeli

  63. W czasie drenażu płatów środkowych płuc stół należy ustawić:
  a. płasko
  b. tak, aby nogi stołu od strony kończyn dolnych były uniesione o 10cm
  c. tak, aby nogi stołu od strony kończyn dolnych były uniesione o 30cm
  d. tak, aby nogi stołu od strony kończyn dolnych były uniesione o 50cm

  64. W leżeniu przodem (płasko) wykonujemy drenaż dolnych płatów płuc w segmentach:
  a. podstawowych przednich
  b. podstawowych bocznych
  c. podstawowych tylnych
  d. szczytowych

  65. Pozycję drenażową z uniesieniem nóg łóżka od strony kończyn dolnych stosuje się w przypadku drenażu:
  a. segmentów szczytowych, dolnych płatów płuc
  b. segmentów podstawowych przednich, dolnych płatów płuc
  c. segmentów tylnych, górnych płatów płuc
  d. segmentów szczytowych, górnych płatów płuc

  66. Pozycję drenażową w leżeniu tyłem (płasko) stosuje się w przypadku drenażu:
  a. segmentów szczytowych, dolnych płatów płuc
  b. segmentów przednich, górnych płatów płuc
  c. segmentów tylnych, górnych płatów płuc
  d. segmentów szczytowych, górnych płatów płuc

  67. Wskaż prawidłową kolejność postępowania w rozstrzeniach oskrzeli:
  a. drenaż, oklepywanie, inhalacje, kaszel,
  b. oklepywanie, inhalacje, kaszel, drenaż,
  c. inhalacje, drenaż, oklepywanie, kaszel,
  d. inhalacje, kaszel, drenaż, oklepywanie

  68. W POChP (typ „blue bloater”) obserwuje się:
  a. beczkowate ustawienie klatki piersiowej,
  b. zwiększenie napięcia mięśni międzyżebrowych zewnętrznych
  c. kaszel z wyraźnym odkrztuszaniem
  d. utratę masy ciała

  69. W rozedmie płuc wykonuje się:
  a. naukę krótkiego wdechu i wydłużonego wydechu bez parcia
  b. naukę długiego wdechu i krótkiego wydechu
  c. ćwiczenia wzmacniające mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne
  d. ćwiczenia oddechowe z podtrzymaniem wdechu

  70. W rozedmie płuc klatka piersiowa jest ustawiona:
  a. wdechowo i przybiera kształt beczkowaty
  b. wydechowo i przybiera kształt beczkowaty
  c. wdechowo i przybiera kształt lejkowaty
  d. wydechowo i przybiera kształt lejkowaty

  71. Wg spirometrycznej klasyfikacji POChP diagnozuje się gdy stosunek FEV1/FVC wynosi
  a. 1
  b. <0,9
  c. <0,7
  d. <0,5

  72. Stadium ciężkie POChP. (III) diagnozuje się w przypadku pojawienia się następujących objawów:
  a. duszność wysiłkowa, może występować kaszel + odkrztuszanie plwociny
  b. nasilone objawy jak w „a” oraz mniejsza wydolność wysiłkowa, częstsze
  ii. zaostrzenia
  c. nasilone objawy jak w „b” oraz duszność spoczynkowa + objawy serca płucnego
  d. przewlekły kaszel + odkrztuszanie plwociny

  73. Umiarkowane stadium POChP (II) określamy gdy wartość FEV1 u pacjenta wynosi:
  a. 100%
  b. >80%
  c. 50-80%
  d. 30-50%

  74. Ciężkie stadium POChP (III) określamy gdy wartość FEV1 u pacjenta wynosi:
  a. >80%
  b. 50-80%
  c. 30-50%
  d. <30%

  75. Chirurgiczne wycięcie pęcherzy rozejmowych w POChP to:
  a. bullektomia
  b. laminektomia
  c. tracheotomia
  d. sternotomia

  76. Zespół serca płucnego charakteryzują poniższe objawy, z wyjątkiem:
  a. niewydolności lewokomorowej
  b. występowania ciastowatych obrzęków na obwodzie ciała
  c. powiększenia wątroby
  d. wypełnienia żył szyjnych

  77. Przeprowadzając test marszowy 6-cio minutowy wydasz pacjentowi następujące polecenie:
  a. proszę zatrzymać się po przejściu wyznaczonego odcinka korytarza
  b. proszę iść w tempie 60 kroków na minutę
  c. proszę iść w swoim własnym tempie
  d. proszę iść tak szybko jak to jest możliwe

  78. Do głównych objawów podczas napadu astmy należy:
  a. duszność,
  b. świszczący oddech,
  c. uczucie ściskania w klatce piersiowej,
  d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  79. Stopień dobowej zmienności PEF wskazujący na rozpoznanie astmy wynosi
  a. >5%
  b. >20%
  c. >70%
  d. >90%

  80. Która z poniższych form aktywności fizycznej jest przeciwwskazana dla pacjenta z astmą oskrzelową:
  a. cykloergometr w pomieszczeniu zamkniętym
  b. biegi narciarskie,
  c. kajakarstwo,
  d. zespołowe gry sportowe (np. koszykówka)

  81. Astmę oskrzelową cechują poniższe elementy z wyjątkiem:
  a. postępowanie od odcinków proksymalnych do dystalnych oskrzeli,
  b. uczucie ściskania w klatce piersiowej w czasie napadu,
  c. świszczący oddech
  d. niska odwracalność zwężenia oskrzeli pod wpływem zastosowanego leczenia,

  82. Astmę oskrzelową cechują:
  a. znaczna odwracalność zwężenia oskrzeli pod wpływem zastosowanego leczenia,
  b. brak zmiany wartości PEF w przebiegu zastosowanego leczenia
  c. postępowanie od odcinków dystalnych do proksymalnych oskrzeli,
  d. odkrztuszanie znacznej ilości wydzieliny

  83. Czasie napadu astmy oskrzelowej pacjent powinien:
  a. przyjąć odpowiednią pozycję drenażową
  b. wykonywać wdechy wspomagane ruchami kończyn górnych
  c. wykonywać szybkie i nasilone wydechy
  d. siedzieć na krześle zwrócony twarzą do jego oparcia, opierając na nim swoje
  i. przedramiona

  84. Fizjoterapia oddechowa w astmie oskrzelowej w czasie wolnym od napadu jest zbliżona do stosowanej u chorych na:
  a. wysiękowe zapalenie opłucnej
  b. POChP, typ „pink puffer”
  c. POChP, typ „blue bloater”
  d. rozstrzenie oskrzeli

  85. Pomieszczenie do ćwiczeń pacjenta z astmą oskrzelową powinno być:
  a. ogrzane i o znacznym wysyceniu parą wodną
  b. schłodzone i o znacznym wysyceniu parą wodną
  c. ogrzane i o niskim wysyceniu parą wodną
  d. schłodzone i o niskim wysyceniu parą wodną

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.