Reumatologia pytania

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1067

  Pytania – reumatologia

  1. Reakcja odpornościowa (immunologiczna) to:
  a. zdolność organizmu rozpoznawania obcych substancji
  b. obrona ustroju przed atakiem obcych substancji
  c. wytwarzanie przeciwciał
  d. wytwarzanie autoprzeciwciał
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  2. Zanik mięśni kłębu kciuka może wystąpić w przebiegu :
  a. długo trwających zmian patologicznych w obrębie kanału nadgarstka
  b. reumatoidalnego zapalenia stawów (r z s)
  c. dysfunkcji mięśnia odwodziciela krótkiego kciuka
  d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  3. Dodatni wynik testu Phalena świadczy o rozpoznaniu:
  a. zespołu cieśni kanału nadgarstka
  b. zmian zwyrodnieniowych w stawie promieniowo – nadgarstkowym
  c. choroby Raynauda
  d. patologii odcinka szyjnego kręgosłupa
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  4. Tzw. deformację „butonierkowatą” może spowodować:
  a. uszkodzenie ścięgien zginaczy na poziomie stawu
  śródręczno – paliczkowego
  b. uszkodzenie ścięgien zginaczy na poziomie stawu
  międzypaliczkowego
  c. uszkodzenie ścięgien prostowników na poziomie stawu
  międzypaliczkowego dalszego
  d. uszkodzenie ścięgien prostowników na poziomie stawu
  międzypaliczkowego bliższego
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  5. Choroba de Quervaina jest spowodowana:
  a. urazem okolicy nasady dalszej kości promieniowej
  b. procesem zapalnym w pochewce ścięgna prostownika
  krótkiego i odwodziciela kciuka
  c. złamaniem przedramienia typu Collesa
  d. zmniejszoną drożnością tętnicy promieniowej
  (Zaznacz poprawną odpowiedź)

  6. Charakterystyczny test kliniczny wykorzystywany
  w diagnozowaniu choroby de Quervaina to :
  a. Finkelsteina
  b. Phalena
  c. Degi
  d. Tinela
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  7. tzw, „reumatyzm pozastawowy” oznacza:
  a. zmiany zwyrodnieniowe
  b. zmiany zwyrodnieniowe z odczynem zapalnym struktur okołostawowych
  c. zespół przeciążeniowy
  d. fibromialgię
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  8. W patologii ręki typu palec młoteczkowaty niemożliwy do
  wykonania jest:
  a. czynny wyprost w stawie DiP
  b. bierny wyprost w stawie DiP
  c. bierny wyprost w stawie PiP
  d. czynny i bierny wyprost w stawie PiP
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  9. Klinicznym następstwem r z s mogą być:
  a. ograniczenia ruchomości stawów obwodowych
  b. zniekształcenia stawów
  c. zesztywnienie zajętego stawu
  d. wszystkie wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  10. Pierwszoplanową rolę leczenia r z s w okresie ostrym
  odgrywa:
  a. zwalczanie bólu i obrzęków
  b. kinezyterapia
  c. usuwanie deformacji
  d. usuwanie przykurczeń
  (zaznacz poprawną odpowiedź )

  11. Przeciwwskazaniem do stosowania fizjoterapii
  w dysfunkcji stawowej jest:
  a. proces nowotworowy
  b. duża niewydolność krążeniowo -oddechowa
  c. progresja choroby i ciężki stan
  d. wszystkie wymienione odpowiedzi
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  12. Częstość występowania r z s wśród wszystkich chorób
  reumatycznych wynosi około:
  a. 0,5 % – 1 % populacji
  b. 10 % populacji
  c. 15% populacji
  d. 5% populacji
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  13. Wskazaniem w obrzęku limfatycznym
  do zastosowania drenażu manualnego jest:
  a. algodystrofia Iº
  b. sklerodermia ( bez obrzęku )
  c. obrzęk po zabiegach chirurgicznych
  d. algodystrofia IIº i III°
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  14. Są trzy główne przyczyny nieurazowej artrozy stawu
  biodrowego:
  a. dna moczanowa
  b. Morbus Bechterewa
  c. reumatyzm stawowy
  d. złamanie szyjki głowy kości udowej
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  15. Jaką technikę kinezyterapeutyczną nie zastosujesz
  u pacjenta po zabiegu endoprotezowania?
  a. redresje przykurczonych struktur
  b. ćwiczenia w pozycjach odciążających staw
  c. pozycje ułożeniowe
  d. ćwiczenia czynne
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  16. Najbardziej przydatnym testem funkcjonalnym
  w monitorowaniu postępu zmian z z s k. dla odcinka
  lędźwiowego kręgosłupa jest :
  a. test Patricka
  b. test Thomasa
  c. test Schobera
  d. test Jandy
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  17. Celem stosowania zaopatrzenia ortopedycznego
  u pacjentów z r z s (ręka reumatoidalna) jest:
  a. korygowanie ułożenia
  b. bierne rozciąganie przykurczonych struktur
  c. profilaktyka deformacji stawowych
  d. ułatwienie wykonania pewnych funkcji ruchowych
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  18. Czynnikiem zwiększającym ryzyko występowania
  tzw. mechanizmu „błędnego koła” jest:
  a. przedawkowanie środków przeciwbólowych
  b. przedawkowanie leków rozluźniających
  c. Złe zastosowane odciążenie
  d. Wszystkie wymienione odpowiedzi
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  19. Który z poniższych stanów jest wskazaniem
  do wykonania terapii manualnej?
  a. blok stawu
  b. periarthropatie
  c. tendopatie (jałowe )
  d. hypermobilność stawowa
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  20. Który z poniższych objawów sugeruje rozpoznanie r z s ?
  a. ból i obrzęk stawów rąk, guzki Heberdena i Boucharda
  b. poranna „sztywność stawów”
  c. zaniki mięśni międzykostnych i kłębu kciuka
  d. „twarz maskowata”
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  21. Jakich ćwiczeń nie należy stosować u pacjentów we
  wczesnym okresie po zabiegu cementowej
  endoprotezoplastyki stawu biodrowego ?
  a. czynnych
  b. w odciążeniu
  c. redresyjnych
  d. obciążających kończynę
  (zaznacz błędną odpowiedź)
  22. Dużym powikłaniem w gorączce reumatycznej jest:
  a. zapalenie serca i O U N
  b. „wędrujące” bóle i obrzęk stawów
  c. rumień obrączkowy
  d. wysypka „ wędrująca ”
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  23. Rokowanie w gorączce reumatycznej zależy od nasilenia:
  a. zmian zapalnych w sercu
  b. zmian skórnych
  c. bóli stawów
  d. obrzęku tkanek miękkich okołostawowych
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  24. Planując wykonywanie ćwiczeń w basenie
  u pacjenta z chorobą układu krążenia należy
  pamiętać o tym że:
  a. mogą ulec nasileniu objawy niewydolności serca
  b. należy unikać nurkowania
  c. zwiększenie częstotliwości skurczów serca dla danego wysiłku jest większe niż poza środowiskiem wodnym
  d. poprawne są odpowiedzi A, B, C
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  25. Przeciwwskazaniem do kinezyterapii w chorobie
  reumatycznej są :
  a. progresja choroby i ciężki stan pacjenta
  b. zakażenia infekcyjne
  c. kolagenoza gdy jest pierwszoplanową diagnozą
  d. wszystkie wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  26. W jakim schorzeniu może rozwinąć się zespół
  algodystroficzny „bark – ręka” ?
  a. po udarze mózgu
  b. w chorobie niedokrwiennej serca
  c. idiopatycznej
  d. wszystkich wymienionych przykładach
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  27. Pojęciem osteofit określa się:
  a. narośl kostną na krawędziach stawów
  b. sklerotyzację nasad
  c. degenerację chrząstki stawowej
  d. artrozę stawu
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  28. W przebiegu choroby Bechterewa wyróżnia się niezależnie
  od okresów zaostrzeń i remisji :
  a. 2 okresy
  b. 3 okresy
  c. 4 okresy
  d. 1 okres
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  29. Głównym celem ciepłolecznictwa w leczeniu uszkodzeń
  nerwów obwodowych jest:
  a. zmniejszenie napięcia mięśniowego
  b. przyśpieszenie szybkości regeneracji nerwu
  c. zwolnienie procesu zaniku mięśni
  d. zapobieganie przykurczom
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  30. Zasadnicze znaczenie w kinezyterapii w r z s. mają
  ćwiczenia:
  a. ogólnokondycyjne
  b. asymetryczne rozciągające przykurczone
  grupy mięśniowe
  c. asymetryczne wzmacniające osłabione grupy mięśniowe
  d. asymetryczne rozciągające przykurczone i wzmacniające osłabione grupy mięśniowe
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  31. Cechą charakterystyczną w obrazie radiologicznym
  z z s k. są:
  a. dehydratacja krążka międzykręgowego
  b. sklinowacenie trzonów
  c. nierówności płytki granicznej
  d. wszystkie wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  32. fibromialgia to:
  a. zakażenie wirusowe
  b. zespół objawów bólowych w obrębie mięśni i ścięgien
  c. chrobra zwyrodnieniowa stawów bez cech zapalnych
  d. choroba zwyrodnieniowa chrząstki
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  33. Objawy dysfunkcji stawu krzyżowo – biodrowego
  i /lub całej miednicy ocenisz przy pomocy testów:
  a. Derbolewskiego
  b. Trendelenburga i Duchenne’a
  c. Patricka
  d. wszystkie wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  34. Kinezyterapię w chronicznych zespołach bólowych
  kręgosłupa rozpoczynamy od:
  a. ćwiczeń wzmacniających osłabione grupy mięśniowe
  b. nauki prawidłowej eksploatacji
  kręgosłupa – „Szkoła Pleców”
  c. ćwiczeń redresyjnych przykurczenia
  mięśniowo – więzadłowe
  d. ćwiczeń oddechowych
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  35. Entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej to:
  a. „łokieć golfisty”
  b. „łokieć tenisisty”
  c. przykurcz Dupuytrena
  d. zespół ciasnoty przedziałów powięziowych Volkmanna
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  36. Która z podanych form fizykoterapii jest najbardziej
  wskazana w uszkodzeniach nerwów obwodowych:
  a. elektrostymulacja
  b. ciepłolecznictwo
  c. hydroterapia
  d. krioterapia
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  37. Co to jest choroba reumatyczna ?
  a. to pojęcie ogólne wielu stawowych i pozastawowych chorób narządu ruchu, które wywołują ogólnoustrojowe zmiany
  b. to dolegliwości bólowe, które mają charakter miejscowy
  c. to objawy korzeniowe wywołane przez zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
  d. to bóle mięśni z przeciążenia
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  38. Pomoc w kompensowaniu procesów destrukcyjnych
  i dysfunkcyjnych w przebiegu chorób reumatycznych
  uzyskuje się przez:
  a. leczenie farmakologicznie
  b. pomoc w uzyskaniu funkcjonalnej niezależności w życiu
  i społeczności
  c. fizjoterapię
  d. terapię kompleksową
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  39. Proces zapalny to reakcja ustroju – stawu i/lub
  okołostawowy w fazie indukcji to:
  a. rozszerzenie naczyń i ich odnowa
  b. rozszerzenie naczyń, zwiększenie ich przepuszczalności wysięk, naciek komórkowy, fagocytoza
  c. tworzenie się tkanki włóknistej i wysięk
  d. tworzenie tkanki włóknistej i fagocytoza
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  40. Reakcja ustroju w fazie gojenia się stawu to :
  a. tworzenie tkanki włóknistej
  b. przekrwienie
  c. fagocytoza
  d. tworzenie tkanki włóknistej, odnowa naczyń, regeneracja tkanki
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  41. Do uogólnionych chorób tkanki łącznej zakwalifikowano:
  a. reumatoidalne zapalenie stawów
  b. chorobę Bechterewa
  c. osteoporozę
  d. gorączkę reumatyczną
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  42. Do spondyloarthropatii seronegatywnych zakwalifikowano?
  a. chorobę – Crohna
  b. chorobę Bechterewa
  c. łuszczycowe zapalenie stawów
  d. wszystkie trzy odpowiedzi są poprawne
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  43. Zapalenia stawów wywołane przez drobnoustroje –
  paciorkowce występują w:
  a. gorączce reumatycznej (febris rheumatica)
  b. osteoporozie
  c. dnie moczanowej
  d. boreliozie
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  44. Choroba stawów wywołana przez złogi kryształów to:
  a. dna moczanowa
  b. borelioza
  c. choroba Crohna
  d. cysta Bakera
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  45. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie
  stawów – ( postać układowa to ch. Stilla ) należy do grupy
  chorób reumatycznych:
  a. uogólnionych chorób tkanki łącznej
  b. zapalenia stawów wywołanych przez drobnoustroje
  c. choroby stawów wywołanych przez kryształy
  d. choroby zwyrodnieniowej stawów
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  46. Monoartropatia to ból?
  a. jednego stawu
  b. 2 -4 stawów
  c. wielu stawów
  d. stawów i mięśni
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  47. Fizjoterapia w chorobach reumatycznych powinna
  być ukierunkowana na leczenie:
  a. objawowe
  b. przyczynowe
  c. farmakologiczne
  d. przyczynowo – skutkowe
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  48. Ocenę zmian zwyrodnieniowych stawów dokonasz
  w oparciu o badania dodatkowe:
  a. E M G
  b. E K G
  c. R T G
  d. T K
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  49. Test di’ Kleyna ocenia:
  a. niedrożność tętnic kręgowych
  b. obecność osteofitów
  c. protruzje krążka międzykręgowego
  d. objawy z unerwienia segmentarnego
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  50. Stosując fizjoterapię w leczeniu schorzeń reumatycznych
  uwzględniasz:
  a. wskazania i przeciwwskazania do jej stosowania
  b. nie stosujesz zabiegów, które są kontrindykacją
  z tzw. ogólnego stanu zdrowia
  c. wiek pacjenta
  d. uwzględniasz wszystkie wymienione czynniki
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  51. Zagrożenia tzw. ,,mechanizmu błędnego koła”
  są wynikiem:
  a. bezkrytycznej terapii
  b. stosowania terapii ,,bez końca ”
  c. zaawansowania zmian w układzie kostnym, mięśni, więzadeł, torebki stawowej, chrząstki stawowej
  d. ostrego przebiegu choroby
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  52. Jaki test funkcjonalny zastosujesz u pacjenta z bólowym
  zespołem kręgosłupa?
  a. Lasequ’a i Bragarda
  b. Tinela i Phalena
  c. Patricka
  d. Jandy
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  53. Wskazaniem do kinezyterapii jest:
  a. dysfunkcja stawowo – mięśniowa
  b. ciężki stan pacjenta, zakażenie infekcyjne, poważna choroba układu krążenia
  c. profilaktyka deformacji i przykurczeń
  d. odpowiedź A i C prawidłowa
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  54. Wskazaniem do ćwiczeń w wodzie i hydroterapii są :
  a. epilepsja, infekcja, dermatologiczne zmiany
  b. dysfunkcja stawowo – mięśniowa
  c. bóle okołostawowe
  d. pareza
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  55. Wskazaniem do masażu leczniczego jest:
  a. ból ścięgien / mięśni ( tendomyozy), zaniki mięśniowe
  b. dystrofia reflektoryczna
  c. niewyrównane RR , niewydolność krążeniowo – naczyniowa
  d. świeży uraz
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  56. Manualny drenaż limfatyczny zastosujesz w przypadku?
  a. obrzęku limfatycznego
  b. algodystrofii naczyniowej Iº
  c. sklerodermi ( bez obrzęku)
  d. wszystkich podanych przykładach
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  57. ,,Szkoła pleców” to :
  a. nauka prawidłowego „używania” kręgosłupa
  b. gimnastyka korekcyjna
  c. rekreacja
  d. odnowa biologiczna
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  58. Objawy podrażnienia czuciowego mogą występować jako:
  a. przeczulica
  b. bóle piekące
  c. nerwobóle
  d. wszystkie wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  59. Zaopatrzenie pacjenta w ortezę jest pomocne w:
  a. zapobieganiu deformacjom
  b. uzyskaniu pełnego zakresu ruchów w stawach
  c. uzyskaniu siły osłabionych grup mięśniowych
  d. korekcji już istniejących zniekształceń
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  60. Czy przy stosowaniu środków przeciwzakrzepowych
  i sterydów zastosujesz :
  a. intensywny masaż
  b. wogóle nie zastosujesz masażu
  c. zachowasz ostrożność dużą w jego stosowaniu
  d. łagodny masaż
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  61. Jaką fizjoterapię zastosujesz u pacjenta z zaawansowaną
  osteoporozą?
  a. masaż wodny pod dużym ciśnieniem
  b. terapię manualną
  c. kinezyterapię ogólnokodycyjną
  d. ciepłolecznictwo miejscowo
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  62. Przeciwwskazaniem do zastosowania terapii manualnej /
  mobilizacji nie są:
  a. blok stawu, tendopatie (jałowe), arthropatie
  b. hypermobilność stawowa,
  c. pacjent na odwyku, detoksykacji, terapii przeciwzakrzepowej
  i sterydami
  d. proces destrukcyjny, guzy
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  63. Wskazaniem do zastosowania ciepłolecznictwa
  jest:
  a. zmniejszenie bólu zmniejszenie napięcia mięśni i więzadeł
  b. choroby tętnic i żył IIIº i IVº
  c. ostre stany zapalne mięśni, ścięgien, więzadeł
  d. obrzęki naczyniowe i duża niewydolność serca.
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  64. Celem zastosowania zimnolecznictwa (±15º ) jest:
  a. analgezja
  b. anestezja
  c. działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe
  d. wszystkie wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  65. Przeciwwskazaniem do zastosowania krioterapii
  ( 0- 150 º ) są:
  a. choroba niedokrwienia serca
  b. choroby nerek i pęcherza
  c. wrażliwość na zimno
  d. wszystkie wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  66. W jakim przypadku podejmujesz terapię zimnem ?
  a. w postępującej artrozie bez cech zapalnych
  b. po przebytym zatorze, zakrzepie
  c. w zaburzeniach czucia
  d. chorobie Reynauda, sklerodermie
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  67. Wskazaniem do stosowania elektroterapii jest :
  a. rozrusznik, implanty
  b. ból okołostawowy
  c. neuropatia
  d. atrofia mięśni
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  68. Jaki rodzaj prądu impulsowego zastosujesz u pacjenta
  z zanikami mięśniowymi :
  a. małej częstotliwości ( 0,5 do 100 hz)
  b. średniej częstotliwości (100 do 1000hz)
  c. wielkiej częstotliwości (500 khz – 5000 Mhz )
  d. żaden z wymienionych
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  69. Miejscowo w nerwobólu zastosujesz :
  a. ultradźwięki
  b. pole magnetyczne niskiej częstotliwości
  c. terapuls
  d. T E N S
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  70. Chcąc uzyskać głębszą penetrację i przegrzanie, tkanek
  zastosujesz:
  a. prąd wysokiej częstotliwości
  b. prąd małej częstotliwości
  c. prąd średniej częstotliwości
  d. każdy z w / w
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  71. W terapii mięśni i nerwów stosuj:
  a. prądy wysokiej częstotliwości
  b. małej
  c. średniej
  d. odp. B i C
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  72. Stosując terapię kombinowaną można łączyć:
  a. ciepło z terapią ruchową
  b. zimno z terapia ruchową
  c. UD z bierną mobilizacją
  d. ,,Krio” z ciepłolecznictwem
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  73. Stosując terapię kombinowaną można połączyć :
  a. masaż klasyczny z terapią ruchową
  b. natryski ,, szkockie ” z masażem podwodnym
  c. jonoforezę przeciwbólową z terapią ruchową
  d. TENS z terapią ruchową
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  74. Co rozumiesz pod pojęciem ganglion?
  a. wynik degeneracji torebki stawowej oraz pochewki ścięgna
  b. narośl kostną
  c. zerwanie ścięgna
  d. konflikt kość / chrząstka stawowa
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  75. Klasycznym objawem uszkodzenia torebki stawowej jest
  tzw, wzorzec torebkowy. Optymalną terapią będzie:
  a. masaż klasyczny
  b. ćwiczenia czynno – bierne
  c. terapia manualna stawu ( mobilizacja)
  d. masaż poprzeczny ( deep friction )
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  76. Zapobieganie deformacji rąk jest podstawowym
  zadaniem fizjoterapii w :
  a. idiopatycznym młodzieńczym zapaleniu stawów
  b. reumatoidalnym zapaleniu stawu
  c. chorobie Bechterewa
  d. łuszczycowym zapaleniu stawów
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  77. Do najczęstszych deformacji ręki w r z s. należą?
  a. odchylenie łokciowe palców, promieniowe nadgarstka
  b. odchylenie promieniowe palców
  c. „łabędzia szyjka”
  d. „palce butonierkowate”
  (zaznacz błędną odpowiedź)

  78. Którą z deformacji ręki w r z s. chory może skorygować
  samoczynnie mając na uwadze czterostopniowy podział
  zaawansowania zmian zwyrodnieniowych :
  a. I °
  b. II °
  c. III °
  d. IV °
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  79. Która z deformacji ręki typu „łabędzia szyjka” polega na:
  a. przeproście w stawie między-paliczkowym bliższym, podwichnięciu ku stronie dłoniowej w stawie śródręczno – paliczkowym i zgięciu w stawie między-paliczkowym dalszym
  b. przerwaniu taśmy ścięgnistej prostującej staw międzypaliczkowy bliższy
  c. przeproście w stawie śródręczno-paliczkowym
  d. rozluźnieniu więzadła pobocznego stawów śródręczno-paliczkowych
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  80. Deformacja „palec butonierkowy” polega na:
  a. utrwalonym przykurczu stawów śródręczno – nadgarstkowych
  b. na przerwaniu taśmy ścięgnistej prostującej staw międzypaliczkowy bliższy
  c. przykurczu stawu promieniowo – nadgarstkowego
  d. przerwaniu ścięgien zginających staw między -paliczkowy bliższy
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  81. W r z s, – umiejscowieniem zmian zapalnych są głównie:
  a. stawy nadgarstkowe, śródręczno – paliczkowe, międzypaliczkowe bliższe rąk
  b. stawy łokciowe
  c. stawy stopy
  d. stawy kręgosłupa
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  82. Powikłaniem r z s mogą być:
  a. zmiany zapalne w sercu
  b. zmiany zapalne w narządzie wzroku
  c. zmiany w układzie nerwowym
  d. wszystkie wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  83. W przebiegu r z s procesem zapalnym mogą być zajęte
  różne stawy obwodowe. Jaką fizjoterapię będziesz
  stosował priorytowo ?
  a. przeciwzapalną
  b. przeciwbólową
  c. przeciwobrzękową
  d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  84. Choroba Stilla to:
  a. postać układowa M I Z S
  b. postać wielostawowa M I Z S
  c. postać z zajęciem kilku stawów M I Z S
  d. postać z zajęciem jednego stawu
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  85. Tzw. „ptasia twarz” występuje w chorobie:
  a. chorobie Stilla
  b. r z s.
  c. skazie moczanowej
  d. osteoporozie
  ( zaznacz poprawną odpowiedź)

  86. W przebiegu jakiej choroby występuję reumatoidalne
  zapalenie stawów ( około 50 % ) ?
  a. zespole Sjögrena
  b. skazie moczanowej
  c. osteoporozie
  d. z z s k
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  87. Do spondyloartropatii seronegatywnych zakwalifikowano:
  a. z z s k.
  b. łuszczycowe zapalenie stawów
  c. zapalenie stawów w przebiegu chorób jelit
  d. wszystkie wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  88. W z z s k. przez skostnienie pierścieni włóknistych,
  stawów międzykręgowych i więzadeł kręgosłupa,
  kręgosłup przybiera:
  a. kształt „ bambusowaty” w odcinku piersiowym
  b. kyfolordotyczny
  c. lordotyczny w odc. piersiowym
  d. może być całkowicie usztywniony
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  89. Główną rolę w zachowawczym leczeniu i zapobieganiu
  kalectwa w z z s k. odgrywa:
  a. terapia ruchowa i „ Szkoła Pleców”
  b. fizykoterapia
  c. leczenie uzdrowieniowe
  d. zaopatrzenie ortopedyczne
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  90. Zwiastunem choroby Bechterewa może być:
  a. zapalenie tęczówki nawracające
  b. zapalenie stawu biodrowego
  c. zapalenie stawów ręki
  d. zapalenie stawu kolanowego
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  91. Na podstawie objawu Patricka oceniasz :
  a. staw krzyżowo – biodrowy
  b. staw kolanowy
  c. stawy ręki
  d. ciasnotę kanału nadgarstka
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  92. Zapalenia tkanek okołostawowych typu „łokieć tenisisty”
  „łokieć golfisty” to:
  a. miopatie
  b. tendopatie
  c. entezopatie
  d. neuropatie
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  93. Przyczyną zespołu bolesnego barku może być:
  a. stożek rotatorów
  b. kaletka maziowa podbarkowa
  c. zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
  d. wszystkie wyżej wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  94. Przyczyną „barku zamrożonego” mogą być:
  a. r z s.
  b. zawał serca
  c. porażenie połowicze
  d. wszystkie wyżej wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  95. Dodatni objaw Tinela i Phalena sugeruje?
  a. zespół kanału nadgarstka
  b. ,,łokieć tenisisty”
  c. ,,łokieć golfisty”
  d. chorobę Quervaina
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  96. Zapalenie stawów wywołane przez drobnoustroje mogą
  być przyczyną ?
  a. gorączki reumatycznej
  b. łuszczycowego zapalenia stawów
  c. choroby Crohna
  d. choroby Stilla
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  97. Czynnikami ryzyka osteoporozy są:
  a. demograficzne i genetyczne uwarunkowania
  b. hormonalne uwarunkowania
  c. dietetyczne i brak ruchu
  d. wszystkie wymienione
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  98. Przy osteoporozie do najbardziej niebezpiecznych złamań
  kości należą:
  a. złamanie kości promieniowej
  b. złamanie szyjki kości udowej
  c. złamanie trzonu kręgu
  d. złamanie kości krzyżowej
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  99. Osteoporoza to:
  a. Choroba układowa szkieletu / postępująca utrata gęstości kości
  b. osteopenia
  c. osteomalacja
  d. chondromalacja
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

  100. W jakim wieku zostaje osiągnięta maksymalna masa
  kości?
  a. 18 r . ż
  b. 20 r . ż
  c. 35 r . ż
  d. 30 r . ż
  (zaznacz poprawną odpowiedź)

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.